A hét arkangyal, akik a 72 nevet őrzik
A hét arkangyal, akik a 72 nevet őrzik
Az angyalokkal végzett mágikus munka egyik lehetséges módja, hogy a hét napjainak megfelelő helyzetekre, az aznapra megfelelő angyalok segítségét kérjük.

A hét minden napját más-más arkangyal felügyel, és az ő segítségükkel szakrálissá tehetjük az aznapi munkánkat.

Az angyalmágia, emlékezzünk, olyan mágikus tevékenység, amely az angyalokkal együttműködve történik.

A hét arkangyal, akik a 72 nevet őrzik
Angyalmágia a napok angyalaival

Hétfő

Az angyalmágia szerint a hétfői nap a Hold energiái köré összpontosul. A lelki élet dolgai, az álmok, a női energiák, az egészség, a biztonságvágy, a spirituális törekvések sikere, a háztartás ügyei és a családi dolgok ilyenkor a legfontosabbak.

Az Áramlás Gyakorlatával sikeres életet élhetsz

A hétfő színe az ezüst és a fehér.
A hétfő angyalai: Gábriel, Arkan, Missabu és Abuzaha.

Gábriel Arkangyal:

A hét arkangyal egyike. A keresztény, zsidó, és az iszlám vallás szerint õ a két legmagasabb rangú angyal egyike. Ő az, aki a fontos híreket közli az emberi fajjal, ezért a hűség angyalának, a hűség szolgálójának, vagy a jó hírek hozójának is nevezik. Ő volt az, aki elvitte Keresztelő Szent János születésének hírét Zakariásnak (Lukács 1:11-22) és Jézus fogantatásának hírét Máriának (Lukács 1:26-33).

Gábrielt számos néven ismerik: a Hatodik Mennyország Ura, az Emberiség nagykövete, Isten követe, Kerubok hercege, Isteni hírnök, Kinyilatkoztatás angyala, Vágyódás angyala, Igazság angyala, Isteni férj, Igazság Hercege, az Öröm angyala, a Gyermekáldás angyala, a Szent Sefiroth Arkangyala, az Utolsó Ítélet Harsonása, Éden kormányzója, a Bosszú angyala, a Halál angyala, Hírvivő angyal, a Feltámadás angyala, a Kinyilatkoztatás angyala, az Almafa angyala. Mindent összevetve Gábrielt Isten hangjának tartják.

Erre utal, hogy leggyakrabban trombitaként, harsonaként szimbolizálják. Általában ezüst és fehér színnel ábrázolják.

Arkan a levegő angyalainak királyaként és a hétfő uralkodójaként ismert.
Abuzaha a hétfőt szolgálja, és nagyon készségesen reagál a szertartásmágiákra és a kérésekre.

Kedd

A kedd a Mars energiái köré összpontosul. Az angyalmágia szerint is a keddi nap jó az üzletre, a gépi tevékenységekre, állatok eladására, a vásárlásra, a vadászatra, tanulmányok megkezdésére, a szexualitásra és az ellenszegülésre.

Színe a piros, a rózsaszín és az élénkvörös.
A kedd angyali: Camael, Samael, Satael, Amabiel, Friagne és Hyniel.

Camael, ha megidézik őt, leopárd alakját ölti fel. A druda mitológiában ő a háború egyik istene, ezért tekintjük őt a Marssal kapcsolatban állónak.
Samael mindkét világot járja, varázslóként és boszorkányként. Vannak, akik a halál angyalának tekintik, mások szerint „ragyogó és mérgező”.
Satael a levegő egyik angyala, akit mágikus szertartásokkal idéznek meg, a Mars bolygó vezető szelleme.
Amabiel a Mars bolygó egy másik szellem, ő azonban az emberi szexualitás kérdéseire használja energiáit.
Friagne, aki szintén ennek a napnak egy angyala, keletről idézhető. Ő az ötödik mennyország egyik tagja.
Hyniel is ehhez a naphoz tartozik, és a keleti szél angyala.

Szerda

A szerda a Merkúr irányítása alatt áll. Kedvez a gyors tevékenységeknek, a kommunikációnak, a levelezéseknek, telefonhívásoknak. Jó nap újságíróknak, íróknak, költőknek, az alkudozásra, munkavállalók alkalmazására és baráti látogatásokra.

Színe a narancssárga és a szürke.
A szerdai nap angyalai: Rafael, Miel és Szerafiel.
Mindhárman a Merkúr bolygó őrei.

Rafael a hét Arkangyal egyike. A legendák szerint eredeti neve Labbiel volt. Isten változtatta meg a nevét, mikor megteremtette az első embert. Raphael felelőssége a Föld és az emberi faj gyógyítása. Ő volt az, aki megszabadította Ábrahámot fájdalmaitól körülmetélése után.

Szintén ő volt, aki meggyógyította Jákobot, akinek csípője sérült meg egy angyallal való birkózás során. Különös figyelmet fordít azokra a vallásos emberekre, akik Isten dicsőségére zarándoklatot vállalnak.

Raphaelt számos titulussal illeték az idők folyamán: a Szeretet angyala, az Őrző Angyalok Vezére, a Nap Uralkodója, a Hűség angyala, Sheol vezetője, az Erény Hercege, a Tudás és Tudományok Angyala, az Élet Fájának Őrzője, a Nap Angyala, a Keresztvíz angyala, Szerda angyala. Övé a gyógyítás minden formája, ő vezérli a gyógyító embereket is.

Szerafiel a szeráfok rendjének egyik vezetője. Ő a legmagasabb rangú fejedelem. Északról idézhető meg.

Csütörtök

A csütörtök a Jupiter bolygó uralma alatt áll. Nagyszerű a pénzügyekre, hiszen a Jupiter mindenféle pénzügyi helyzet uralkodó bolygója. Jó még a csütörtöki nap önfejlesztésre, kutatásra, tanulmányokra, utazásra és társas összejövetelekre, valamint a hit, a vallás kérdéseire is.

Színe a lila és a királykék.
A csütörtök angyala Sachiel. Ő mintha jönne- menne a hét napjai között, különböző szövegekben a csütörtök és a péntek angyala. Ő felügyeli a Jupitert. Idézni lehet őt délről.

Péntek

A pénteki nap a Vénusz bolygó uralma alatt áll. A szerelmi ügyek, az emberek közötti interakciók, a kommunikáció folyékonysága, a szépség, a lakás csinosítása, a vásárlás kiváló ebben az időpontban. Kedvez ez a nap a művészeknek, művészeteknek és az életörömöknek is.

Színe a smaragdzöld és a rózsaszín.
A péntek angyalai: Uriel, Rachiel, Sachiel.

Uriel a hét Arkangyal egyike. A zsidó mitológia szerint ő őrzi a Pokol kulcsait, és az Ítélet Napján ő fogja kinyitnia Pokol kapuit. Uriel ábrázolásának leggyakoribb szimbóluma egy tekercs, és egy nyitott kéz, amely lángcsóvát tart. A lángcsóva a nevére – A Tűz Istene – utal.

Urielt számos titulussal illették az idők folyamán: a Szeráfok Hercege, az Uralkodás Angyala, a Költészet Angyala, a Prófécia Angyala, a Bűnbánat Angyala, a Rettegés és Mennydörgés Angyala, a Zene Angyala, Szeptember Angyala, a Vágyódás Angyala, Dél Angyala, a Politikai Reformok Angyala, a Diófa Angyala, Hádész Ura.

Rachiel szintén foglalkozik az emberi szexualitással, ő a Vénusz bolygót felügyelő szellem.

Angyalmágia a napok angyalaival
Angyalmágia a napok angyalaival

Szombat

A szombati nap a Szaturnusz bolygó uralma alatt áll. A nyilvánossággal kapcsolatos ügyek, a gazdálkodás, a családi kötelékek, a jogi ügyek, hitelek kezelése, pénzügyek, a társas viszonyok pénzügyei az ingatlanok, az idős emberek, a negativitás elűzése, a rossz szokásoktól való megszabadulás mind a Szaturnusz felügyelete alá tartoznak.

Színe a fekete.
A szombat angyalai: Cassiel, Machatan, Uriel és Orifiel.

Cassiel a magány és a könnyek angyala. Az angyalmágia szerint Ő a Szaturnusz egyik uralkodója és időnként a türelem angyalaként jelenik meg. A sárkányenergiához kötődik.
Machatan esetében az egyetlen rendelkezésre álló információ az, hogy jól együttműködik Cassiellel és ő is a Szaturnusz egyik ereje.
Orifiel a pusztaság egyik angyala, a nap második órájának egyik uralkodója és szintén kapcsolatban áll a Szaturnusszal.

Vasárnap

A vasárnap a Nap befolyása alatt áll. A közösségi munka, az önkéntes szolgálatok, a testmozgás, a szabadtéri sportok, a vásárlás, az eladás, a spekuláció, az emberekkel való találkozás, minden, ami csoportokkal kapcsolatos, a vásárok és a játékok, a gabonatermesztés és minden egészségügyi dolog a Nap befolyása alatt áll.

A vasárnap színe az arany és a sárga.

A vasárnap elsődleges angyala Mihály. A hét Arkangyal egyike. Isten harcosa, ő vezeti a Mennyei Seregeket, és ő a Hét Mennyország uralkodója. A Biblia azt mondja, Mihály és seregei győzték le a Sátánt és seregeit a Mennyországban, kiűzték őt onnan, és a Földre száműzték. A Biblia szavaival: „És háború tört ki a Mennyekben. Mihály és angyalai harcoltak a Sárkánnyal és a Sárkány harcolt az angyalokkal, de nem győzhetett; akármilyen nagy is volt a Mennyország, nem volt számára hely. Ezért lehajították a Nagy Sárkányt a Mennyekből, az őskígyót, akit hívtak Ördögnek és Sátánnak is, aki becsapta az egész emberiséget. Ledobták őt a Földre, és az ő angyalait is vele együtt.” (Kinyilatkoztatás 12:7-9) Mihály volt, aki leereszkedett a Földre, Abyss kulcsával a kezében, és bezárta a Sátánt ezer évre: „És Mihály leereszkedett a Mennyekből Abyss kulcsával és egy nagy lánccal a kezében. Ő elfogta a Sátánt, akit hívtak Ördögnek és Sátánnak is és bezárta őt ezer évre. És lehajította őt Abyss-ba, és bezárta és lepecsételte őt.”
(Kinyilatkoztatás 20:1-3)
Ő az, ki olyan, mint Isten. Általában harcosként ábrázolják. Védelmező angyalként is számon tartják, az angyalmágiában kiemelt szerepe van.

Angyalmágia a gyakorlatban a hét angyalaival

Vizsgáld meg, milyen helyzetre, problémára szeretnél megoldást találni, segítséget kérni!
Keresd ki, hogy ez melyik naphoz tartozik!
Végy egy lapot, és egyik oldalára írd fel a nap nevét!
A nap neve alá írd fel a kérésedet!
Majd írd alá a saját nevedet!

A lap vagy kártya másik oldalára írd rá annak az angyalnak a nevét, aki a legjobban képviseli ezt a kívánságot! Ha nem akarsz, vagy nem tudsz egy angyalt a nevén nevezni, akkor használj olyan kifejezést, ami arra az energiatípusra utal, amelyre szükséged van: pl. a gyógyítás angyala, az üzleti megállapodás angyala, a munka angyala.
Tartsd a lapot vagy kártyát a kezedben az angyalnevekkel felfelé, és töltsd fel azzal az általános kívánságoddal, hogy mágikus munkát szeretnél végezni az angyalokkal.
Ha van angyaloltárod, helyezd rá a kívánságot, ha nincs, csak teremts egy megfelelő helyet a szertartáshoz!

Ha készen állsz, gyújts meg egy mécsest vagy egy gyertyát és gyújts füstölőt!
Kérd Mihály arkangyal védelmét és kérj áldást a munkádra!
Ezután fogd kezedbe a lapodat és hunyd le a szemed!
Hangolódj rá arra az angyali energiára, akinek a segítségét kérted!
Gondolatban elmondhatod kérésed az angyalnak, de a teljesítés módját és idejét ne te határozd meg! Hagyd, hogy a segítség a megfelelő módon és a megfelelő időben érkezzen! Bízz az angyalok szeretetében és segítő szándékában!
Ha végeztél, égesd el a lapot vagy kártyát, a hamut szórd szét a szabadban!
Mondj köszönetet és hálát az angyalnak, angyaloknak!

Javaslat: készíts feljegyzést, hogy mikor milyen helyzetre kértél segítséget, majd a későbbiekben nyomon tudod követni a teljesítés módját és idejét is!

Ha nincs meg benned a kellő hit, ne kezdj neki az angyalmágiának!

Silver Ravenwolf: Angyalmágia című könyve alapján

(Képek forrása: 1,2,3)

Az Áramlás Gyakorlatával sikeres életet élhetsz