Van-e az angyaloknak szabad akarata?
Van-e az angyaloknak szabad akarata?

Az angyalok szabad akarata olyan kérdés, amiről mintha sokan elfeledkeznének az angyalokkal való munka során. A divatos, modern, exoterikus tanítások elfelejtkeznek a legalapvetőbb tényről: az angyaloknak nincs szabad akarata.

Mit jelent ez a gyakorlatban? Azt, hogy nem ők döntenek arról, hogy megtesznek vagy nem tesznek meg valamit, ami igazán fontos. Apró dolgokban rendelkeznek döntési szabadsággal, ám azt, hogy mire törekedjenek, mi legyen a céljuk, az felettük álló erőktől függ.

Vizsgáljuk meg alaposabban a kérdést, mert a tradicionális spiritualitásban mindent akkor érdemes elfogadni, ha meggyőződtünk annak érvényességéről.

Az Áramlás Gyakorlatával sikeres életet élhetsz

Az angyalok rendelkeznek szabad akarattal?

A kérdés jogos és évezredek óta foglalkoztatja azokat, akik nem csak felszínesen foglalkoznak az angyalokkal.

Van-e az angyaloknak szabad akarata?
Van-e az angyaloknak szabad akarata?

Az angyalokat a Teremtő minden tudásukkal és képességükkel együtt teremtette, nem járták be az embereknél szokásos utat, nem tanultak vagy fejlődtek, hanem teremtésük pillanatában mindent tudtak amit az IstenNő engedett nekik tudni.

Az angyalok önálló szellemi lénycsoportot alkotnak, és feladatukat tekintve az isteni akarat végrehajtói szerte a multiverzumban.

Az örök dilemma: ha nincs akaratuk, hogyan lázadhatnak fel?

Az angyaloknak nincs szabad akaratuk, hanem mint a teremtés egy-egy aspektusának, részének felügyelői, haladnak a saját kijelölt pályájukon.

Az IstenNő akaratának végrehajtóiként nem térhetnek le az útjukról, azaz annyi mozgásterük van, amit a Mindenek Megalkotója adott nekik.

Már maga az angyalok lázadása is problémás

Ha a Teremtő csak tiszta és csak jó dolgot alkotott, akkor az egy végleges és eldöntött dolog és egyben azt is kizárja hogy felüsse a fejét a rossz, a lázadás, a bukás.

Miért? Mert ha egy mindentudó, mindenható isten hatalma nem teljes és tökéletes, akkor nem mindenható. Ha nem látja előre, mi fog történni, akkor nem mindentudó. Ha pedig látja előre és engedi, akkor nincs lázadás és bukás, mert az Ő akarata szerint történt minden.

Pieter Bruegel id. - A lázadó angyalok bukása (1562)
Pieter Bruegel id. – A lázadó angyalok bukása (1562). Kép forrása

A gnosztikusoknak erre megvolt a maguk válasza: egy alsóbbrendű lény, a démiurgosz, Jaldabaóth alkotta meg a világot, és benne az angyalokat. Ami a sátánt illeti, a Biblia szerint nem teremt semmit, merthogy arra Istennek van hatalma egyedül.

A Sátán feladata (a Biblia szerint) a vádolás, illetve a hátráltatás. A zsidók az úgynevezett yetzer harah, vagyis a gonosz vágy megtestesülését látják benne, és az ókori neve Mastema illetve Beliál.

Az én válaszom más: az egész koncepció eleve hibás.

Az angyalok a Teremtés minden aspektusáért felelnek

Az angyalok nem emberek, nem tanulni születnek le a Földre sem. A Teremtő akaratának végrehajtóiként, az üzenetének tolmácsolóiként léteznek.

De mi szükség van minderre? Ha az IstenNő mindenható, miért nem „személyesen” intézi el a dolgokat?

Mert az IstenNő közvetlen megnyilatkozása éppen úgy pusztítaná el a Teremtést, ahogy a Nap is atomjaira égetné a virágot, ha azt közvetlenül a Nap „felszínére” helyeznénk.

Az angyalok olyanok, mint a napsugarak: közvetlenül az isteni akaratot hordozó és végrehajtó, tiszta szellemi energiából, aetherből álló lények.

Lényegében olyanok, mint az ujjaid, vagy az ujjaid sejtjei: önmagukban is léteznek, de a Te részeid, a Te akaratodat hajtják végre. Önállóak, de nem önálló akarattal bírók.

Ezért nem volt bukás sem.

A titok nyitja: „minden aspektus”

Csakhogy ha az angyalok mindenért felelnek (mindennek van felügyelő angyala, azaz az IstenNő mindenütt jelen van), akkor a lázadásnak is kell angyala legyen. Igen. A lázadó angyalok valójában az IstenNő akaratát hajtják végre.

Borítókép: Stefan Keller

Az Áramlás Gyakorlatával sikeres életet élhetsz