A 12 berajzolt mező élettereket, megnyilvánulásokat jelképez. Kép: Darkmoon_Art
A 12 berajzolt mező élettereket, megnyilvánulásokat jelképez. Kép: Darkmoon_Art
Az asztrológiai házak a horoszkóp ábrájának alapját jelentik. Ezek elsődleges értelmét mutatjuk most be.

A horoszkópot a tizenkét állatövi csillagképnek megfelelően tizenkét házra osztjuk fel.

Az asztrológiai házak az élet színterei

Az asztrológiai házak azt jelölik, hogy az adott képesség, azaz adott bolygó egy állatövi jegyben milyen területen nyilvánul meg, hova irányul a képesség.

Ez a 12 berajzolt mező élettereket, megnyilvánulásokat jelképez

Az asztrológiai házak úgymond „a tapasztalat színterei”, vagy Shakespeare után szabadon, az élet színpadai.

Az Áramlás Gyakorlatával sikeres életet élhetsz

A házak másik értelmezése az, hogy ezek belső aspektusokat, élet-részleteket jelképeznek.

Lássuk most tehát mit jelképeznek az egyes asztrológiai házak a születési horoszkópban!

A 12 berajzolt mező élettereket, megnyilvánulásokat jelképez. Kép: Darkmoon_Art
A 12 berajzolt mező élettereket, megnyilvánulásokat jelképez. Kép: Darkmoon_Art

A születési képlet házai általában az alábbi jelentőségeket indikálják

Az I. asztrológiai ház:

Az arc színe és jellege (szép, vagy csúnya). A test külső formája, életereje. Hajlam, karakter, temperamentum a létért való küzdelemben. Aurájának a színe: a zöld.

A II. asztrológiai ház:

Szegénység, gazdagság, szóval anyagiak, főleg ingóságok, pénz.
Aurájának színe: vöröses szürke.

A III. asztrológiai ház:

Értelem és intelligencia, képzettség, életbölcsesség. A közvetlen környezet (testvérek, rokonok, szomszédok). Tanulmányok, levelezés, okmányok. Rövid utazás.
Aurájának színe: ibolya

A IV. asztrológiai ház:

Meglett kor. Otthoni élet. Atyai ház. Ingatlanok. Öröklött hajlamok. Okkultizmushoz való viszony.
Aurájának a színe: kék.

Az V. asztrológiai ház:

Hírnév. Szerencse. Szenvedélyek. Szerelem, gyermek. Tanulmányok. Vállalkozás.
Aurájának a színe: sötétzöld.

A VI. asztrológiai ház:

Egészségi vonatkozások. Munkálkodás. Személyzet. Háziállatok.
Aurájának színe: világoszöld.

A VII. asztrológiai ház:

Társas- és szerelmi viszony. Házasság. Nyílt ellenség és ebből folyó pereskedés.
Aurájának színe: sárga.

A VIII. asztrológiai ház:

Halállal kapcsolatos vonatkozások, annak helye és neme. Más halálához való viszony, így örökség (hozomány, vagy férj vagyoni viszonyai). Okkultizmussal kapcsolatos hajlamok.
Aurájának a színe: aranysárga.

A IX. asztrológiai ház:

Morális, vallási, intellektuális tulajdonságok. Élet és világfelfogás. Metafizikai- transcendentális beállítottság. Intuíció, inspiráció, okkult vonatkozások. Hosszú utazás.
Aurájának színe: narancssárga.

A X. asztrológiai ház:

Hivatás. Társadalmi állás. Emelkedés. Hírnév. Becsület. Kitüntetés. Erkölcsi felfogás.
Aurájának színe: vörös

A XI. asztrológiai ház:

Barátok, ismeretség és ezek segítsége. Remények. Szerencse. Támogatás.
Aurájának színe: barna

A XII. asztrológiai ház:

Életgondok. Az élet utolsó szakasza. Zárt intézetekkel kapcsolatos vonatkozások: fogság, kórház, elmegyógyintézet, kolostor, száműzetés.

Ezekkel kapcsolatos peres eljárás. Tikos ellenség. Személyzet. Krónikus betegségek. Okkult ház.

Aurájának a színe: szürkés-vörös.

Ezekhez képest az I., III. és a IX. ház az intellektuális szakaszok a szellemi, erkölcsi, és a magasabb megismerésre való törekvés vo-natkozásaiban.

A IV. VIII. IX. és XII. házak az okkultizmussal kapcsolatos házak abban a vonatkozásukban, hogy mennyire tud az illető az anyagi világ fölé emelkedni.

A VI. és XII. ház még gazdasági dolgokkal is kapcsolatos szakasz, előbbi a kisebb, utóbbi a nagyobb állatokkal való vonatkozásban.

Minden ház bolygó sugárzása a szemben lévő szakaszok jelentőségére is kihat.

Minden ház bolygó sugárzása a szemben lévő szakaszok jelentőségére is kihat. Kép: Gordon Johnson
Minden ház bolygó sugárzása a szemben lévő szakaszok jelentőségére is kihat. Kép: Gordon Johnson

A VI. VIII. XII. és részben a VII. ház az ártalmas szaka-szok, a többi a jótékony – jó ház.

A házak, vagy szakaszok az ősrégi okkult filozófia szerint elsősorban a fizikai testnek a kifejezői.

Ezért az anyagi síkon, vagyis a testi létformán legmélyebben alámerült, primitív lelkek még csupán és imperatíve a házpozicióknak a hatása alatt állanak.

A lelkileg-szellemileg fejlettebb embertípus már a zodiákusok és aspektusok (sugárzó szög) által átszínezett bolygóhatásoknak földi szimbóluma.

Ugyanezen tanítások szerint az I. ház a jelenlegi, az V. az utolsó előtti, a IX. a következő inkarnációt fejezi ki.

Az I. V. VII. és IX. házak szerelmi (házassági) vonatkozásai.

A születési képletben inkarnálódó emberi psziché fejlődésének a földi síkon egyik legfontosabb tényezője a szerelem, a szeretet.

Ez a világokat fenntartó legfőbb erő a földi létformán nemcsak az organikus, hanem az anorganikus életnek is szabályozója. Häckel szerint az élet legelemibb alkotó részei, az atomok is vonzzák, vagy taszítják – szeretik, vagy gyűlölik egymást.

Ez az a polaritás, amely a földi fejlődésnek alaptörvénye. Csak egymást a polaritást elve alapján kiegészítő egyedek alkalmasak a propagatív erő hatása alatt szaporodásra.

A szerelem, házasság és szeretet vonatkozásai a születési képletben az I. V. VII. és IX. szakaszból tünnek ki.

Ehhez képest az I. szakasz a vitalitás (élet) erő és ebből folyó propagatív-potenciális képesség kifejezője.

Az V. szakasz a vágyak, élvezetek, szenvedély, szórakozás, erotika, más szóval a fizikai síkon anyagban manifesztálódó nemző-szaporodási képesség kifejezője és ennek átvitele az utódokra, a gyermekekre.

A VII. szakasz vonatkozásaiban a libidó már a pszichikai síkon a születési képlet pozitív (férfi) és negatív (női) magnetikus elemeinek a vonatkozásában, egyesülésében manifesztálódik.

Amiként minden táras viszony ennek a háznak a jelentőségében alakul ki, akként a férfi és a nő is közös és tartós kapcsolatukban és egymáson keresztül itt vizsgáznak s a polaritás örök törvénye alapján egészítik ki egymást. (Hogy ez az egyesülés legitim, vagy illegitim, ez mint a társadalmi törvények folyománya, a földi életet szabályozó Genezis szempontjából közömbös).

Végül a IX. szakasz fejezi ki a már megtisztult, szublimálódott és magasabb megismerés felé törekvő emberi lélek felmagasztosulását a krisztusi szeretetben.

Itt már megismeri a különbséget a szerelem és szeretet között, mely szerint az előbbi azért szeret, hogy kapjon, az utóbbi azért, hogy adjon. Itt már nem csalódik a szerelem, mert az ideáljában azt szereti, ami benne van, nem pedig azt, amit beleképzel.

Forrás: tarrdaniel.com

Borítókép: Darkmoon_Art

Az Áramlás Gyakorlatával sikeres életet élhetsz