Ezotéria, mágia, okkultizmus - miről is beszélünk?
Ezotéria, mágia, okkultizmus - miről is beszélünk?
Az emberek egy része sátáninak tartja az okkultizmust, fél a mágiától, miközben úgy hiszi, ezotériával foglalkozik. Vajon tudják, hogy ugyanarról van szó? Tudják azt is, hogy a mágiát mindig az elnyomó hatalom bélyegezte rossznak?

Ezotéria, mágia, okkultizmus – azonosak vagy különböznek?

A három fogalom közel azonos – pontosabban átfedésben vannak egymással. A legegyszerűbb, ha maguk a fogalmak jelentését tisztázzuk.

Ezotéria, mágia, okkultizmus - miről is beszélünk?
Ezotéria, mágia, okkultizmus – miről is beszélünk?

Az ezotériáról és a spiritualitásról itt írtunk bővebben, most más aspektusára, részére világítunk rá.

Az Áramlás Gyakorlatával sikeres életet élhetsz

Ezoteria, ezotéria, ezoterika – a belső tudás

A kifejezés a görög εσωτερική, eszóteriké („belső”) szóból ered, ami ezen tanok követőire, a „belső körre” utal. Eredetileg Arisztotelész iskolája tanulóinak, a peripatetikusoknak szánt írásait értették ide.

A peripatetikusok képesek voltak Arisztotelész tanainak összefüggéseit megérteni, szemben a „külső körrel” (exoteros), ami a közönséges embereket jelölte.

Ezoteria, ezotéria, ezoterika - a belső tudás
Ezoteria, ezotéria, ezoterika – a belső tudás

A szó főnévi formája a görög ‘ezoterikosz’ (latinosan ‘ezoterikus’) melléknévnek, melynek jelentése: belső, benső (ezo=befelé). Bővebb értelemben a lélek belseje felé irányuló utazást, szűkebb értelemben pedig csak a beavatottak számára elérhető misztikus tudást jelent.

Tehát az ezoterika azt jelenti, hogy belső, mégsem helyes szóalak. Ugyanis nincs energika sem, bár nyelvtanilag ez is helyes volna.

Energia az energika helyett, ezoteria az ezoterika helyett. Az ezotéria forma a magyar ejtést követi. Tehát mind az ezotéria, mind az ezoteria helyes, de helytelen az ezoterika.

Okkult, okkultizmus – a rejtett tudás

Az okkultizmus (a ’titkos, rejtett’ jelentésű latin occultus szóból) a 19. században keletkezett megjelölés arra a világszemléletre, amely rejtett hatóerőktől szerzett titkos tudásra hivatkozik. A természetfeletti erőkkel és a szellemvilággal kapcsolatos ismeretek összefoglaló elnevezése, amely magában foglalja az ezoterikus nézeteket és a mágiát is.

Okkult, okkultizmus - a rejtett tudás
Okkult, okkultizmus – a rejtett tudás

A szó jelentése tehát megegyezik az ezotériával: rejtett, titkos, belső tudás. Érdemi különbség csupán annyi van, hogy míg az ókori, arisztotelészi ezotéria inkább szemlélődő, leíró jellegű, addig az okkultizmus nagyobb hangsúlyt fektet a gyakorlatra.

Mágia – a méd-perzsa papoktól a varázshasználókig

A mágia (ógörög: μαγεία) ógörög eredetű szó, jelentése szerint ’varázslás’, ami az óperzsa-méd magu alakból vezethető le. A mágia szó először a méd papok tudását (ők voltak a magii, vagy ha egy méd papról beszélünk, akkor a magi), később a perzsa zoroasztriánus papokat jelölték a magosz, magi szavak.

Ezotéria, mágia, okkultizmus - azonosak vagy különböznek?
Ezotéria, mágia, okkultizmus – azonosak vagy különböznek?

Más megfogalmazás szerint a mágia olyan praktika, melynek során az elme titkos, természetfeletti módon hatást gyakorol a világra valamely kívánt hatás elérése érdekében. Mint ilyen tevékenység, jelen volt az emberiség történetének legutolsó húsz-harmincezer évében.

A legpontosabb definíció szerint:

A mágia az önvalónk Igaz Akarata kinyilvánításának és megvalósításának Művészete.

Modern ezotéria = okkultizmus = mágia

A modern ezotéria azonban több, mint rejtett tudás – a modern ezoteria egy sor praktikát, gyakorlatot is tartalmaz a kívánt cél (megvilágosodás, holisztikus egészség, isteni bölcsesség, egómentesség, stb.) elérése érdekében.

Csakhogy a definíció szerint ez már okkultizmus, ami a rejtett tudást titkos(nak tartott) gyakorlatokkal hasznosítja.

Modern ezotéria = okkultizmus = mágia
Modern ezotéria = okkultizmus = mágia

Azaz az ezotéria = okkultizmus = rejtett tudás használata.

A mágia pedig? Nos, igen, a mágia a meghatározása szerint ugyancsak ezt jelenti.

Miért félnek a mágiától, okkultizmustól? Mert ezt sulykolták beléjük!

Valóban ennyi az oka. A hatalmi csoportok mindig is féltek attól, ha a polgárok nem szorulnak a gondoskodásukra, hanem maguktól is képesek megoldani a gondjaikat.

Ám téved az, aki azt hiszi, ez az Egyháztól ered. Még izraeliták se tereltek kecskéket a pusztában, amikor Babilóniában már egy sor törvény született az engedély nélküli mágiahasználatról.

A felvilágosult görögöknél akár halállal is büntethették az engedély nélküli mágiahasználatot.

A judaizmus és annak oldalhajtása, a kereszténység szintén tilalmasnak tartotta a mágiát. Hogy is nézne ki, ha valaki nem szorulna papokra a helyiség felszenteléséhez vagy a démonokkal szembeni harc során?

A mágiától azért kell(ett) tehát rettegni, hogy a hatalmi csoportok jobban uralhassák a tömegeket.

Az Áramlás Gyakorlatával sikeres életet élhetsz