Az ezotéria és a spiritualitás jelentése
Az ezotéria és a spiritualitás jelentése
Az ezotéria és a spiritualitás sokszor csereszabatos fogalmak, pedig valójában komoly eltérés mutatkozik közöttük.

Röviden megfogalmazva, az ezotéria (esetleg ezoteria, vagy hibásan: ezoterika) rejtett, belső tudást jelent. A huszadik század első felében még okkult néven ismerték, amit a New Age mozgalom cserélt le ezotériára.

Miben hasonlít a spiritualitás az ezotériára?

A spiritualitás összefoglaló név. Olyan világnézeti formák közös neve, amelyek elsősorban a szellemi, természetfeletti erők, illetve a lélek értelmezésén, magyarázatán alapulnak.

Az ezotéria és a spiritualitás jelentése
Az ezotéria és a spiritualitás jelentése

Az Áramlás Gyakorlatával sikeres életet élhetsz

Az ezotériáról, annak kialakulásáról, eredetéről ebben a cikkben írtunk részletesebben.

A spiritualitás több vallás közös alapelve, de nem azon vallások gyakorlását jelenti

A templomba járás, az ezoteria, vagy az Istenben való hit nem jelenti közvetlen módon a spiritualitást, a new age vallás pláne nem. A spirituális ember vallja, hogy élete nem önmagáért való – nem öncélú – hanem egy magasabb szintű rendet, célt és értelmet szolgál. Tetteit, döntéseit ezen elv alapján igyekszik megvalósítani.

Ezotéria és spiritualitás
Ezotéria és spiritualitás

A spirituálisan gondolkodó ember a világot úgy értelmezi, hogy a tettei egy speciális ok-okozati rendszerben hatnak vissza életére.

Ezt hívhatjuk karmának, „sors”-nak vagy „isteni elrendelés”-nek. A spirituálisan gondolkodók szerint a világnak vannak az érzékszerveink számára rejtett dimenziói és összefüggései, amelyek ugyanolyan erős hatással lehetnek létünkre, mint a környezetünk érzékelhető része.

A spirituális világnézeteket követők vallják, hogy az élet több kell, hogy legyen, mint a természet véletlen egyszeri és megismételhetetlen játéka.

Vallási hovatartozástól függetlenül szerintük a világot egy magasabb rendező elv (a transzcendens jelentése megnyilvánulton túli), egy ember felett álló kozmikus törvény, erő (dharma, Isten stb.) irányítja.

És míg a materialista szemléletű tudósok elsősorban természeti és fizikai törvények érvényesülése szerint értelmezik a világot, a spirituális irányzatok szerint ez a világrend nem személytelen és nem lehet pusztán mechanikusként értelmezni.

A spirituális elvek szerint az ember személyes tettei és élményei értelmezhetők és összhangba hozhatók ezzel az egyetemes rendezőelvvel, amely azután áthathatja életüket egy mélyebb harmóniával

A spiritualitás nem feltétlenül áll ellentétben a tudományos kutatásokkal, de ez a világnézet metafizikai alapokon nyugszik – nem keresi végtelenül a dolgok tudományos részleteit. A karma jelentése ugyancsak eltérő az egyes emberek számára.

Számtalan példa igazolja, hogy a tudomány fejlődésével egyre többet tudunk a világ olyan megnyilvánulásairól, tulajdonságairól, amelyet érzékszerveinkkel soha nem tapasztalhattunk.

Az ezotéria és a spiritualitás jelentése
Az ezotéria és a
spiritualitás jelentése

A természettudományok fejlődésével eljutottunk a látóterünk és lehetőségeink olyan határaihoz, ahol már az elektronmikroszkóp, vagy a számítógépekkel támogatott legnagyobb űrteleszkóp segítségével sem tudunk választ találni létezésünk alapvető kérdéseire sem.

Az Ősrobbanás, vagy az élőlényekben megfigyelhető egységesen balra rendezett fehérjemolekulák körüli ellentmondások ugyanúgy tisztázatlanok mint a „négyes számredszerben íródott” DNS „programozójának” kiléte.

Ezek a kérdések számtalan tudóst késztetnek arra, hogy nyitottabban kezeljék a vallást, vagy a spiritualitást.

A spirituálisan gondolkodó kutató a tudományos munkája során nem a kutatás befejezésére érez késztetést, hanem a vizsgált dolgok tiszteletére és az eredmények olyan értelmű hasznosítására, amely igyekszik megtartani a harmóniát a természet erőivel.

Borítókép: Elina Fairytale

Az Áramlás Gyakorlatával sikeres életet élhetsz