Gábri'él arkangyal az angyalmágiában
Gábri'él arkangyal az angyalmágiában
Gábriel arkangyal (Gábri'él arkangyal) az angyalmágiában éppen olyan fontos szerepet tölt be, mint Mihály (Mikhá'él) arkangyal.

Dániel könyve szerint (8. fejezet) Gábriel angyal „úgy néz ki, mint egy ember”. A keresztény művészetben Gábrielt néha férfi jellegzetességekkel és vonásokkal, néha nőként, néha pedig androgünként ábrázolják.

Jellemző rá a fehér liliom, amellyel őt ábrázolják, amikor Jézus születését jelenti be Máriának, Jézus anyjának. A fehér szín itt a spiritualitás és a tisztaság szimbólumaként jelenik meg.

Gábriél arkangyalról röviden

Gábriel arkangyal neve azt jelenti: „Isten az én erőm/erősségem”, vagy röviden: „Isten ereje”.

Az Áramlás Gyakorlatával sikeres életet élhetsz

Héberül גַּבְרִיאֵל (Gábri’él), az egyik legismertebb arkangyal, akinek Magyarországon a Hősök terén áll a szobra. Ő a Nyugat angyala és Víz őselem felügyelő arkangyala.

Gábri'él arkangyal az angyalmágiában
Gábri’él arkangyal az angyalmágiában

Gábriél a Bibliában

Gábriel az Ószövetségben, az Újszövetségben és a kettő közötti, azaz Intertestamentális korszakban is szerepel.

Gábriél arkangyal az Ószövetségben

Az Ószövetségben Gábriel angyal magyarázta meg Dániel próféta látomásának értelmét (Dán 8,16-26) és a 70 évről szóló prófécia jelentését (Dán 9,21-27).

Gábriél arkangyal az Intertestamentális irodalomban

Az intertestamentális időszak (nagyjából i. e. 200-tól i. sz. 50-ig) gazdag irodalmat hozott létre, amelynek nagy része apokaliptikus irányultságú.

Az angyalok és ördögök nevei és rangjai jelentősen kibővültek, és mindegyiküknek különleges feladatai és státusza volt Isten előtt.

Az 1 Énok 9:1-3-ban Gábriel Mihály, Uriel és Suriel mellett „sok vért látott kiontani a földön” (9:1), és hallotta az emberi lelkek kiáltását: „Vigyétek ügyünket a Magasságos elé” (9:3). Az 1 Énók 10:1-ben a válasz „a Magasságbeli, a Szent és Nagy” küldött, aki küldött ügynököket, köztük Gábrielt is.

És az Úr így szólt Gábrielhez: „‘Indulj el a fattyak és a megátalkodottak és a paráznaság fiai ellen, és pusztítsd el [a paráznaság fiait és] a Figyelők fiait az emberek közül [és indítsd el őket]; küldd őket egymás ellen, hogy elpusztítsák egymást a harcban; mert hosszú napok nem lesznek nekik.””

– 1 Énok 10:9

Gábriel az öt őrködő angyal közül az ötödik: „Gábriel, a szent angyalok egyike, aki a Paradicsom, a kígyók és a Kerubok felett van” (1 Énók 20:7).

Amikor Énók megkérdezte, hogy ki az a négy alak, akit látott:

Azt mondta nekem: „Ez az első Mihály, az irgalmas és hosszútűrő; a második, aki az emberek fiainak minden betegsége és minden sebe fölött áll, Ráfáel; a harmadik, aki az összes hatalmak fölött áll, Gábriel; a negyedik pedig, aki az örök életet öröklők reménységre való megtérése fölött áll, Fanuel a neve. És ez a Lelkek Urának négy angyala és a négy hang, amelyet azokban a napokban hallottam.

– Énók 40:9

Gábriél arkangyal az Újszövetségben

Lukács evangéliuma Gábrielt úgy említi, mint Isten hírvivőjét, küldöttjét. Előbb Zakariás papnak adja hírül Keresztelő János születését, aki nagy tetteket fog végrehajtani (Lk 1,5-20). Itt magáról azt mondja, hogy az Úr színe előtt áll.

Ezután Názáretben Máriánál is megjelenik, átadva az angyali üdvözletet, vagyis a Szentlélek révén, Jézus születését és jövendő, messiási hivatását (Lk 1,26-38).

Gábriél az angelológiában

Egyes apokrif iratok szerint a Szodomát és Gomorrát elpusztító angyalok között is ott volt.

A későbbi keresztény hagyomány Mihály arkangyal és Rafael arkangyal mellett Gábrielt is az arkangyalok közé sorolta. Gábor főangyal, a Biblia szerint az Úr előtt álló hét főangyal egyike (Tób 12,15; Lk 1,19). Az Üdvözlégy ima a Máriához intézett szavaival kezdődik.

Gábriél arkangyal Leonardo da Vinci festményén. Kép forrása: wikimedia
Gábriél arkangyal Leonardo da Vinci festményén. Kép forrása: wikimedia

Gábriél ünnepe

Gábriel arkangyal csak 1921-ben került be a hivatalos római katolikus kalendáriumba, ekkor ünnepét március 24-ére tették. 1969-től azonban Szent Mihállyal és Szent Rafaellel együtt szeptember 29-ére tették római katolikus ünnepét. Az ortodox egyházakban november 8-án ünneplik, de megemlékeznek róla március 26-án és július 13-án is.

Gábrielt az iszlám is tiszteli (arab neve Dzsibríl vagy Dzsibráil), ugyanis hitük szerint ő az, aki az elrendelés éjszakáján és azt követően eljuttatta Mohamed prófétához Isten szavát, a Koránt.

Gábriél arkangyal angyalmágia. Kép forrása: wikimedia
Gábriél arkangyal angyalmágia. Kép forrása: wikimedia

Gábriél arkangyal az angyalmágiában

Gábriél arkangyal az igazság angyala és az Édenkert őrzőjének a feje.

Gabriel arkangyal a remény angyala, aki mindig reményt ad az embereknek, valamint a halak, a rák és a skorpió horoszkópú emberek védőszentje.

Ábrázolása mindig valami fensőbbségeset sejtet mindenkivel, amitől (akárcsak Mihály arkangyaltól) a gonosz fél. Hatalmas szárnyakkal ábrázolják, mely a természetfeletti erejét jelképezi. Ő üldözte ki Ádámot és Évát a Paradicsomból.

Gábriélhez tartozó életterületek

Az élet számos területe tartozik közvetlen Gábriél arkangyal felügyelete alá az angyalmágiában:

 • feltámadás,
 • halál és újjászületés,
 • kívánságok, vágyak,
 • öröm, életöröm,
 • remény,
 • újjászületés,
 • üzenetek,
 • változások.

Gábriél arkangyal feladatai

Elsődleges feladata az útmutatás, a változások levezénylése, a halál és újjászületés felügyelete. Azok az emberek, akik halálon túli élményben egy nagy fényességgel találkoznak, szinte biztosan Gábriéllel kerülnek kapcsolatba.

Gábriél a cselekvésre, változásra, a tettekre helyezi a hangsúlyt. Aki segítséget kér tőle, az jobb, ha készen áll tenni is magáért, különben sehova sem jut. Ha elfogadjuk a segítségét, hamarosan energikusabbak és eredményesebbek leszünk, mint azelőtt.

Segítségül hívott erejével beszédünk hatóerejét növelhetjük és feltárja lelkünk rejtekajtóit, hogy megtudhassuk, hol van a legnagyobb szükség, és milyen ügyben tudásunkra, melyet jó szándékkal és szívből teszünk az emberek érdekében, mert így lesz nagy hatással a többiekre is.

Mikor ad útmutatást Gábriél?

A következő helyzetekben várhatunk tőle útmutatást:

 • álmainkat és látomásainkat meg akarjuk érteni,
 • különböző változások állnak előttünk,
 • letérünk lelki ösvényünkről,
 • munkahelyet keresünk,
 • nem látjuk az élet értelmét, s szeretnénk megérteni életünk valódi célját,
 • spirituális látásunk akadályozott,
 • új kapcsolatba kezdünk vagy családot szeretnénk alapítani.

Gábriél arkangyal segít akkor is, ha méregteleníteni akarjuk testünket, tisztítani a negatív gondolatoktól szellemünket, ha pszichés támadás ér vagy valaki problémáját magunkba szívtuk, ha környezetünket negatívnak érezzük (például otthoni munkahely tértisztítása).

Borítókép: wikipedia

Az Áramlás Gyakorlatával sikeres életet élhetsz