Az Információ a valóság harmadik fundamentuma
Az Információ a valóság harmadik fundamentuma
Az anyagi univerzum nem energiából áll. Téridő, energia-anyag és információ hármasa alkotja azt a fizikai létsíkot, amelyben a leszületett lelkek tevékenykednek életről életre.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.

Aki kilép az álságosan hamis, primitív, egydimenziós dualitás gyermeteg mesevilágából, az értheti meg egyedül, mit is jelent a hármasság egysége – hiszen jól tudjuk, világunk hármasságokra és az ezek alkotta egységekre épül.

Aki kilép az ezomaterializmusból, az anyagelvű ezoteria mocsarából, meg fogja érteni, mit jelent az, hogy egy a három és három az egy.

Az Áramlás Gyakorlatával sikeres életet élhetsz

Jánost követve a világunkat alkotó harmadik alapot, fundamentumot, az információt három fejezetben vizsgálom meg.

Az Információ a valóság harmadik fundamentuma
Az Információ a valóság harmadik fundamentuma

Az információ mibenléte

Sokáig úgy hitték, a tér, az idő és az anyag (avagy energia) alkotja az alaphármasságot. Einstein bizonyította, hogy a tér és az idő valójában a lét-tér elválaszthatatlan tulajdonságai: a tér az, ahol vannak, és az idő az, amikor vannak a létezők.

Az anyag és az energia a fizikai létezés szubsztanciájának eltérő rezgésű megnyilvánulásai.

Amint fent, úgy lent is – ahogy a világmindenség végtelen terében apró csillagok milliárdjai léteznek és mindent áthat a kozmikus sugárzás, úgy a testünk végtelen terében elemi részecskék milliárdjai léteznek és mindent áthat az életerő.

Ha tehát a téridő, illetve az anyag és energia egy-egy egységet alkot, mi lehet a harmadik alkotóelem?

Patmoszi János. Kép forrása
Patmoszi János. Kép forrása

Igen, az információ az

Minden, ami létezik, valahol, valameddig és valahogy teszi. Ezen létezők önmaguktól elválaszthatatlan tulajdonságai: információ. A szín, a forma, a kiterjedés, a hatás: információ. A DNS: információt kódol.

Az információ azonban éppen úgy nem képes önmagában létezni, ahogy a téridő sem energia nélkül, vagy energia információ nélkül.

Miért?

Mert minden, ami a fizikai világban létezik, valahol, valahogy és valameddig létezik. Az információ mindenütt immanensen, a létezőkhöz rendelve van jelen. Sehol sem találunk önmagában Fehéret, 12-t, 90°-os szöget vagy Háromszöget.

Ahogy az utolsó egyiptomi írástudó is meghalt, már többé senki sem tudta elolvasni a hieroglifákat, pedig milliók beszélték még az egyiptomi nyelvet. Ahogy Babilónia és Asszíria örökre elveszett, már senki sem emlékezett a sumerekre többé.

Ha elvész a hordozó, az információ is örökre elvész

Az egyiptomi nyelvet rekonstruálni kellett, de még ma sem ismerjük a szavaik pontos kiejtését, és évtizedekig folyt a csata történészek és régészek között, hogy létezett-e egyáltalán Sumer.

Mindezen információ elveszett – és újra kellett alkotni. Nincs önálló információ – és ez véglegesen lábjegyzetbe teszi a platonizmust, Arisztotelészt igazolva.

Nincs önálló információ – annak hordozóra van szüksége.

Az információ határozza meg tehát a létezés módját, milyenségét. Ennek felismerése vezet a második fejezethez.

Az információ függő függetlensége

Paradox, mégis igaz: az információ egyszerre függő és független a hordozójától. A létrejöttéhez mindössze egy kódolóra van szükség, aki létrehozza és egy hordozóra, amihez kapcsolódva létezhet – ugyanakkor létében minden más szempontból független, és úgy lehet sokszorozni, ahogy a téridőt, vagy az anyagot és energiát sosem: olyan, mint a szeretet.

Minél többfelé osztjuk, annál több lesz belőle anélkül, hogy nálunk, a kódolóknál csökkenne a mértéke, sőt megfigyelhetjük, minél több szeretet osztunk meg, annál több is jön vissza végül.

Az információ dependens függetlenségének bizonyítása

Hogy demonstráljam az információ függő függetlenségét, egy kísérletre hívlak Téged! A kísérlet így zajlik: egy egységes képzetet részeire bontok, térben, időben és mód szerint is eltérően közlöm a részeket és ti állítsátok magatokban a részeket ismét egy egésszé.

  1. Első részlet: A.
  2. Második részlet: levegőbe rajzolt L betű.
  3. Harmadik részlet: a mama szó utolsó két betűje.

Magadban olvasd össze. Megvan?
Igen, A-L-M-A. Alma.

Ahogy megjelent az ’alma’ fogalma, a fejedben megjelent mindaz, amit a fogalomhoz társítasz.

De most nézzük, hányféle hordozója is volt az ALMA információnak, mire eljutott Hozzád!

Ha ez a kísérlet élőben zajlana, így történne: elmémből az idegpályáimon át impulzusok sorozata vitte, majd felbontottam és a fény és hanghullámok segítségével eljutott részben a füledbe részben a szemedbe, ahonnan idegpályáidon impulzusként száguldva végül az elmédbe kerültek a részletek és összeálltak egy egésszé.

Hol volt eközben az információ? Hogyan sokszorozódhatott meg ennyi példányban, miközben nekem ugyanannyi energiámba került eljuttatni Hozzád, mintha ezer emberrel vagy csupán egyetlennel közöltem volna?

Az információ tehát csupán létezésében függ téridőtől, anyagtól és energiától – létezése módjaiban és terjedése mértékében független mindentől – leszámítva a kódolót. Az információ (mint amilyen az ’alma’ is) – akár az Isteni Szó, akkor is létezik, ha nincs, aki befogadja, mert létrehozta a kódoló (az IstenNő), és van hordozó (Világegyetem), ami által létezhet.

Nacho Riesco Gostanza: Pegazus születése
Nacho Riesco Gostanza: Pegazus születése

Az információ hatalma

Ma az információ korában élünk. Habár régen is értékes volt, mára már az elsődleges hatalmi ágenssé vált azáltal, hogy az egész társadalmunk, sőt a globalizálódó világunk alapja és fizetőeszköze lett, és egész iparágak jelentek meg csak csupán az információra épülve.

Bár az átlagember számára mindez döbbenetesnek tűnhet, nekünk, akik ismerjük – vagy legalábbis sejtjük – a Szó hatalmát, mindez egy, az emberi faj felemelkedéséért folytatott, sok évszázados küzdelem eredménye.

Annyi évezred szellemi elnyomása, igénytelensége és korlátoltsága után végre az Embernek lehetőségében áll legálisan hozzáférni bármilyen, nem titkos információhoz. Nyelveket akar tanulni? Tudományos cikket olvasni tetszőleges témában? Kereskedni, játszani, ismerkedni és barátságokat ápolni, sőt dolgozni is lehet az információtechnológia által.

Hihetetlen lehetőségek elképesztő tárházát nyújtja az információ kora. Az árnyoldala is közismert. Mégsem erre akarok több szót fordítani, hiszen önmagában is hatalmas téma.

Információ és spiritualitás

A spiritualitással való analógia kézenfekvő. Spirituális úton járni hatalom, hatalom: önmagunk felett. Segítséget azoktól kapunk, akiktől hajlandóak vagyunk elfogadni. Az IstenNő, az Égiek, az angyalok és tündérek mind segítenek, ha megfelelően kérjük őket. A pegazusok oda visznek, ahova parancsoljuk.

Mindezt pedig az információ által, amit megkapunk szóban, példamutatásban és tanulás által egyaránt.

Az IstenNő áldjon mindannyiunkat!

Dr. Peter T. Sinclair

Borítókép: Artur Aldyrkhanov

Az Áramlás Gyakorlatával sikeres életet élhetsz