Az Isten szavunk hettita eredetű - egy megdöbbentő felfedezés. Mit jelent az isten szó? Honnan származik az Arany Atya kifejezés? [o]
Az Isten szavunk hettita eredetű - egy megdöbbentő felfedezés. Mit jelent az isten szó? Honnan származik az Arany Atya kifejezés? [o]
Az Isten szó évezredek óta majdhogynem változatlan formában van jelen a magyar nyelvben. Akár az Arany Atya kifejezés, az isten szó is tökéletesen érthető egy ókori nyelven - bár ez se nem a sumer, se nem finnugor!

Isten szavunk eredetére többféle megoldási javaslat született az elmúlt százötven év során. Mind a finnugor, mind a sumer származtatás közkedvelt - és mindkettő téves!

Ahhoz, hogy választ kapjunk, először nézzük meg Varga Géza írástörténész kiváló összefoglalóját a kutatástörténetről.

Az isten szó kutatástörténete

"Az isten egy ma is jól értelmezhető, magyar szavakból álló összetétel, amely különös, ellentmondásoktól sem mentes pályát futott be az etimológusok tanulmányaiban.

Az Áramlás Gyakorlatával sikeres életet élhetsz

A finnugrista „szaktudomány” korábbiakhoz képest megváltozott ítéletét Voigt Vilmos így fogalmazza meg: „Isten szavunk eredetének kutatása a legismertebb ilyen vadászterület. Az utóbbi generációkig még a nyelvtudományunkon belül is itt megengedett volt a merész és ellenőrizetlen fantázia.

Az utóbbi kézikönyvek viszont rendszerint visszautasítják e tarthatatlan elmeszüleményeket, és egyre inkább belső fejlődéssel magyarázzák vallástörténetünk legkorábbról ismert, és ennek következtében sem könnyen értelmezhető fogalmait.”

Érdemes felfigyelni rá, hogy a szent kutatási feladat a szerző megfogalmazásában már csak vadászterület; s hogy tudományos igényű érvelés (például a székely írás nyújtotta lehetőségek kihasználása) helyett csupán a jelzők osztogatására futja a neves szerző tehetségéből.

Az Isten szavunk hettita eredetű - egy megdöbbentő felfedezés. Mit jelent az isten szó? Honnan származik az Arany Atya kifejezés? [o]
Az Isten szavunk hettita eredetű - egy megdöbbentő felfedezés. Mit jelent az isten szó? Honnan származik az Arany Atya kifejezés? [o]
Az Áramlás Gyakorlatával sikeres életet élhetsz
Previous article2022 a Tigris éve lesz a kínai asztrológia szerint. Mi jellemzi a Víz Tigriseket? Mi vár ránk a Tigris évében?
Next articleAz angyalhit felemelkedése, avagy az istenek nem tűntek el, csak “átalakultak”