Jézus zsidó volt vagy pártus? A bizonyítékok egyértelműek
Jézus zsidó volt vagy pártus? A bizonyítékok egyértelműek
Jézus származásának kérdése már nagyon korán felmerült írástudó körökben. Az, hogy nem zsidó lett volna, először izraelita szerzők vonták kétségbe. A bizonyítékok Jézus valós származására egyértelműek.

Zsidó volt Jézus, vagy pártus? Ez a kérdés nem merült föl egészen addig, míg nem reménylett föl az a vágy pár emberben, hogy bárcsak ne lett volna Jézus zsidó.

Az első esetet, amikor felmerült az emberekben, hogy Jézus nem zsidó lehetett, egészen jól ismerjük.
 
Ugyanis nem új keletű elképzelés, sőt sok évszázados hagyományra megy vissza.

Háromféle nézet létezik Jézus származását illetően

 1. Az első mindenki által ismert: galileai zsidó volt.
 2. A második, a Badinyi Jós Ferenc könyve alapján elterjedt nézet szerint Jézus pártus volt.
 3. A harmadik, legkorábbi felvetés szerint pedig egy római katonatiszt törvénytelen fia volt.
Cikkünk végére kiderül, mi az igazság.
Jézus zsidó volt vagy pártus? A bizonyítékok egyértelműek
Jézus zsidó volt vagy pártus? A bizonyítékok egyértelműek
 
 

Azt, hogy Jézus nem zsidó lett volna, egy görög filozófus találta ki

Név szerint Kelszosz volt, egy, a második század második felében (i.sz. 178 táján) élt görög filozófus az, aki híresztelni kezdte az Igaz szó (Λόγος Ἀληθής, Logosz Aléthész) című könyvében, hogy Jézus nem is zsidó származású, hanem egy fattyú.

Szó sincs tehát arról, hogy Jézus dicső pártus eredettel bírt volna. Kelszosz ugyanis keresztényellenes filozófusként minden pletykát és rágalmat felhasznált, amivel hitelteleníthette Jézus személyét.

Az Áramlás Gyakorlatával sikeres életet élhetsz
Kelszosz, egy második századi görög, keresztényellenes filozófus volt. Kép forrása: wikimedia
Kelszosz, egy második századi görög, keresztényellenes filozófus volt. Kép forrása: wikimedia

Az, hogy nem tisztes zsidó eredettel bírt, hanem egy római katona fattya volt, kellően erős vád volt akkoriban.

Jézus nem-zsidó voltát a Talmud is felhozza számos helyen

A talmudban olvasható több helyen is (Tosefta Hullin 2:22f, Qohelet Rabbah 1:8(3), Jeruzsálem Abodah Zarah 2:2/7 és 2:2/12, Jeruzsálem Shabboth 14:4/8 és 14:4/13), hogy Jézusra, mint Pandera (római centurio) fiára hivatkoznak.
 
Ugyanezt erősíti meg a 9-11. század között keletkezett Széfer Toledot Yeshu (ספר תולדות ישו), azaz Jézus Életének Könyve címet viselő iratgyűjtemény is.
 
Azaz a kereszténység térnyerése után, illetve a középkorban keletkezett zsidó iratok szintén amellett teszik le a voksukat, hogy Jézus nem volt zsidó – de ezek se pártus származást említenek. Vajon miért hazudták római fattyúnak, és miért hallgattak a pártus származásról?
 
Nos, egyszerűen azért, mert erről még csak nem is hallott senki sem! Ugyanis modern, újkori antiszemita koholmány.

Jézus, a pártus herceg – antiszemita mese habbal

Mielőtt kitérnénk a pártus herceg „elméletre”, lássuk, kik is azok a pártusok.

Amit biztosan tudunk róluk, hogy egy észak-iráni, indoeurópai nép volt, akik az i.e. 3. században kezdtek terjeszkedni és birodalmat alapítani. Meglehetősen nagy területet hódítottak meg, a mai Irak és India közötti térséget uralták.

Előbb a hellén szeleukidákkal, majd a Közel-Keleten a helyükbe lépő rómaiakkal hadakoztak – váltakozó sikerrel. Az bizonyos, hogy i.e. 53-ban alaposan helyben hagyták a római sereget, sőt i.e. 40-ben még Jeruzsálemet is bevették, ahol az általuk favorizált, zsidó Hasmoneus királyi család egyik tagját tették meg főpapnak és királynak.

A pártus bábkirályság nem sokáig maradt fent, mert három évvel később a rómaiaknak kedvezett a hadiszerencse, és Róma kiűzte a térségből a pártusokat és megszilárdította a hatalmát.

Ekkor került a rómaiak támogatásával Heródes a trónszékre. Igen, az, a Bibliából jól ismert Heródes.

Apropó, pártusok.

Pártus nemesember mellszobra. Kép forrása: all-art.com
Pártus nemesember mellszobra. Kép forrása: all-art.com

A fentebb látható mellszobor egyértelműen nem sémita férfit ábrázol.

Bárki el tudja képzelni, hogy ilyen vonásokkal zsidónak ismernek el egy fiatalembert?

Mindenki meghülyült volna az ókorban? Ellenkezőleg, a pártus származás modern mítosz, akár Lilith-é.

A pártusok tehát semmiféle herceget nem hagytak hátra a Római Birodalom területén

Ahogy arról sincs senkinek tudomása, hogy pártus herceget szöktetett volna egy hercegnő a térségbe.

Hogy miért?

Gondoljuk csak meg, mi történt volna, ha mégis így alakul. Vajon a rómaiak kivégeztetik, vagy nagyon komoly váltságdíjat kérnek érte? Vajon a zsidók elfogadnak egy nyilvánvalóan nem zsidó származású embert a saját vérükként?

Hiszen annyira kirítt volna Jeruzsálemben vagy pláne Galileában, mint egy szőke, kék szemű germán!

Galileában zsidók éltek, hiába akar pár ember mást elhitetni

Ejtsünk pár szót Jézus szűkebb pátriájáról, Galileáról is.

A térség az i.e. 1200-as évektől kezdve izraelita területnek számít. Az asszír hódítás során elnéptelenedett, majd mindenféle népek telepedtek le, meglehetősen kevert népességet hozva létre.

Az izraeliták azonban nem tűntek el teljesen, hiszen a Babiloni Fogság idején is csak a vezető réteget, a művelt elitet és az iparosokat, kézműveseket vitték el – a földműves lakosság maradt, ahol volt.

Róma keleti része és a Pártus Birodalom nyugati fele, külön jelölve Galileát (az a pici zöld foltocska sok száz kilométerre a Pártus Birodalomtól). Kép forrása: parthiansources.com

Róma keleti része és a Pártus Birodalom nyugati fele, külön jelölve Galileát (az a pici zöld foltocska sok száz kilométerre a Pártus Birodalomtól). Kép forrása: parthiansources.comAz biztos, hogy amikor Róma meghódította a térséget, már ismét, egyértelműen zsidó területnek számított. A rómaiak csak tudták, nem igaz?

Jézus családtagjainak és apostolainak neve is bizonyítja, hogy zsidók lakták Galileát: csupán András és Fülöp az, akik, nem, nem pártus – görögös nevet viseltek!

Jézus pártus eredetéről mindenki mélyen hallgat

Játsszunk el a gondolattal, hogy mégis Badinyinek van igaza és Jézus pártus volt.

Ebben az esetben Kelszosz hogyhogy egy római fattyának mondja Jézust? Miért nem inkább pártus fattyúnak nevezi? Ráadásul ez hatalmas fegyvertény lett volna!

A pártusok és a rómaiak meglehetősen ellenségesek voltak egymással, kiváltképpen azért, mert a pártus lovasíjászok igencsak helybenhagyták a Kelet meghódításán fáradozó római seregeket.

A két birodalom lényegében háborúban állt egymással már fél évszázaddal is Jézus születése előtt, amit időszakos békeszerződések szakítottak meg. Azaz nem lehetett elmondani, hogy nagyon szívlelték volna a pártusokat Rómában.

Carrhae-i csata Párthia és Róma között (i.e. 53)
Carrhae-i csata Párthia és Róma között (i.e. 53)

Vajon mi ásta volna jobban alá a birodalomban terjedő kereszténység hitelét: ha Jézust római fattyúnak tartják vagy ha az ellenséges nagyhatalom gyermekének, potenciális árulónak, kémnek, azaz ellenségnek?

Kelszosz mégsem nevezte pártus ivadéknak, sőt. Álmában sem jutott eszébe ez a lehetőség.

Vajon azért, mert Jézus mégis pártus volt? Ezt senki se gondolhatja ép ésszel, józanul!

Jézus zsidó volt és ezt minden korabeli forrás és történeti esemény, minden kétség nélkül megerősíti!

Röviden:

1. csak hithű, származását tekintve is zsidó taníthatott a zsinagógákban. Jézus taníthatott a zsinagógákban. Tehát Jézust minden papi személy zsidónak ismerte el.
2. hithű zsidók csak hithű zsidó tanítót neveztek mesternek/rabbinak. Jézust mesternek/rabbinak nevezték. Tehát Jézust minden közember zsidónak ismerte el.
3. római helytartónak nem volt joga más állam nemes emberét halálra ítélni. Főként nem párthus herceget, mert ez azonnal háborút robbantott volna ki. Tehát Jézust a rómaiak és a párthusok is zsidónak ismerték el.
4. az esszénus közösség tagja csak hithű zsidó lehetett. Jézus esszénus vándortanító volt. Tehát Jézust az esszénusok is zsidónak ismerték el.
5. Jézust nem tekinthették volna Messiásnak, ha nem Dávid házából származik. Tehát a próféciák alapján is zsidó volt.
6. Badinyi prof. antiszemita volt, és mindent megtett, hogy a kereszténységből kivonja a judaizmust. Badinyi szerint Jézus párthus volt.
Na, vajon kinek van igaza? Egy antiszemita embernek 1900 évvel később, vagy az összes kortársnak Judeában, Rómában és a Párthus birodalomban?
 
Nézzük most kicsit részletesebben:

Jézus zsidóságát bizonyítja az Újszövetség

Jézus pártusságáról (aligha meglepő módon) semmit sem mond az Újszövetség, ellenben számos esetben bizonyítja a zsidó származását.

 1. Mária Erzsébet rokona volt – Erzsébet pedig a papi tisztséget viselő Zakariás felesége volt. Vajon egy hithű zsidó pap feleségül vett volna egy pártus hercegnőt (ha Mária az volt, Erzsébetnek is annak kellett lennie)? Hiszen akkor Bemerítő (Keresztelő) János is pártus herceg kellett legyen!
  Hiszen akkor Heródes volt az első, aki rangrejtett pártus herceget végeztetett ki, Pilátus csak a második.
  Hajjaj, úgy hullottak ezek szerint a pártus hercegek, mint ősszel a legyek. Vagy, a másik lehetőség az, ami köztudott: Jézus (és így János is) zsidó volt.
 2. Mária minden zsidó szokást betartott, és Jézust ennek rendje és módja szerint fogadták el vér szerinti zsidónak. Körülmetéléssel, bemutatással, mindennel, ahogy kellett.
 3. Jézus bemehetett a Templomba és ott felolvashatott a Tórából. Ugyancsak járt zsinagógába és ott taníthatott. Na, vajon kik számára volt mindez lehetséges, úgy, hogy minden más nép fiainak tiltott volt?
 4. Kiválóan ismerte az ószövetségi iratokat, hivatkozott rájuk, idézett és tanított belőlük, és követői Rabbinak, azaz Mesternek is hívták. A görög nyelvű Újszövetségben 16 helyen nevezik Rabbinak!
 5. A zsidó vallási vezetők is zsidónak ismerték el.
 6. Soha, egyetlen kortársa, ellensége sem vonta kétségbe a zsidó származását. Senki! Pedig ellenségei jócskán akadtak. A keresztre feszíttetése sem arról árulkodik, hogy a vezető réteg a szívébe fogadta volna. Vajon elismerik zsidónak, ha nem így lett volna?
 7. Jézust szintúgy a zsidó vallási szokások szerint temették el, és ő maga is megerősíti, hogy beteljesíteni jött az Írást – márpedig abban nem éppen egy pártus hercegi sarj a Megváltó.

Összefoglalva elmondhatjuk tehát, hogy Jézus zsidó származású volt, és erről minden kortársa meg volt győződve.

Jézus zsidó eredetét tehát azok vonták kétségbe, akik hitelteleníteni akarták az alakját.

Dr. Peter T. Sinclair

Borítókép forrása

Az Áramlás Gyakorlatával sikeres életet élhetsz