Ezoterikus képesség, spirituális tehetség, okkult hatalom - születni kell Képességgel vagy bárki megszerezheti?
Ezoterikus képesség, spirituális tehetség, okkult hatalom - születni kell Képességgel vagy bárki megszerezheti?
A különféle Képességekkel születni kell - vagy mégsem? A kérdésre háromféle választ szoktak adni, és érthető módon fel-fellángol a vita a különféle álláspontok képviselői között.

Az ezoterikus Képesség, a spirituális tehetség vagy az okkult hatalom (végső soron mindegy, hogy minek nevezzük) az ősidők óta megtalálható minden emberi kultúrkörben.

Ennek megfelelően az is vitatott régóta, hogy születni kell vele (vérségi kötelék) vagy tanulható (szellemi kötelék).

A Képesség meghatározása

Ezoterikus Képesség, spirituális tehetség vagy okkult hatalom alatt olyan tudatosan birtokolt tulajdonságot értünk, amellyel valamilyen ezoterikus, spirituális, okkult, misztikus vagy mágikus hatást tudunk elérni.

Az Áramlás Gyakorlatával sikeres életet élhetsz

Tekintettel arra, hogy ezek a fogalmak meglehetősen csereszabatosak a profán köznyelvben, fogadjuk el most így, anélkül, hogy belemennénk a részletekbe – akit jobban érdekel, olvassa el ezt a cikket az ezotériáról és spiritualitásról.

Ezoterikus képesség, spirituális tehetség, okkult hatalom - születni kell Képességgel vagy bárki megszerezheti?
Ezoterikus képesség, spirituális tehetség, okkult hatalom – születni kell Képességgel vagy bárki megszerezheti?

Négyféle sajátosságot értenek Képesség alatt

Érdemes azonban alaposabban megvizsgálni magának a Képesség kifejezésnek a jelentését, mert, ha eleget forgolódunk ezospiri körökben, hamar észrevehetjük, hogy négy fogalmat szoktak összemosni.

Ezek az adottság, a jártasság, a készség és a képesség.

A spirituális Képesség, mint Adottság

Az adottság az egyén azon veleszületett tulajdonsága, amely a természetes fejlődés, a nevelő hatások és a gyakorlás hatására válik képességgé. Az adottság a képességek veleszületett alapja. Olyan lehetőség,  amellyel képessé válhat az egyén a természetes fejlődésre, a nevelés, a képzés és a gyakorlás hatására.

Az adottság például az, hogy nagyokat lép (tehát akár jó futó válhat belőle), vagy ügyesen használja a kezét (tehát művész vagy mérnök is lehet akár).

A spirituális Képesség, mint Jártasság

„A feladatmegoldó tevékenységnek az automatizálódás felé haladó összetevője, átmenet a tájékozottság és a készség szintje között.”

Például ha valaki lerakja a jogsit, akkor jártas lesz az autóvezetésben, de még bőven van mit tanulnia. Még nem vált automatikussá a pedálkezelés, a váltás, a tükrök használata, stb.

A spirituális Képesség, mint Készség

„A tudatos tevékenység automatizált elemei, amelyek a tudat közvetlen ellenőrzése nélkül funkcionálnak, a tevékenység többszöri ismétlése, gyakorlása eredményeként jönnek létre. A készségek alapul szolgálnak a magasabb szintű jártasságok megvalósulásához is.”

A készség tehát olyan tevékenység, amelyet valaki annyit gyakorol, hogy már anélkül végzi, hogy belegondolna, hogyan is csinálja. Ilyen például a járás (a csecsemőknek akár egy-két év is kellhet, mire elsajátítják az alapjait), az orrfújás, vagy akár az ecsetkezelés vagy a csipkeverés.

A spirituális Képesség, mint tényleges Képesség

„Képességnek nevezzük a személyiség azon sajátosságait, amelyek bizonyos cselekvések elvégzésére, teljesítmény elérésére alkalmassá teszik.

A képességek bizonyos velünk született adottságok meglétét feltételezik, s ezekre épülve, a tevékenységek gyakorlásával fejlődnek, miközben a jártasságok és készségek is alakulnak.”

A képesség tehát nem veleszületett sajátosság (az az adottság!), hanem adottságokra épülő, cselekvő sajátosság!

A Képesség, vulgárezoterikus értelemben véve, tehát olyan tulajdonság, amely egyszerre készség is, és úgy kezelik, mint ami adottság. A továbbiakban tehát, a félreértések elkerülése végett, Képesség alatt ezt értem – nem pedig a képességet.

A Képesség eredete kapcsán a három fő álláspont többször is parázs vitákhoz vezetett.

A három alapvető álláspont a következő:

  1. A vulgárezoterikus: Isteni ajándék, senki sem szerezhet Képességeket,
  2. A tradicionális boszorkány: Születési, vérségi úton öröklődik (és csak az utódok szerezhetik meg a Képességeket),
  3. A valódi misztikus/mágus: Minden képesség fejleszthető. Lehet ajándékba kapni, lehet születni vele és ki is lehet fejleszteni a Képességeket.

Miért mondják, hogy nem lehet Képességeket tanulni?

A vulgárezoterikus és a tradicionális boszorkány is több okból állítja, hogy a Képességet csak kapni/örökölni lehet:

  • Van, aki egyszerűen nem tudja, hogy lehet másként is.
  • Van, aki születési előjogait védi és semmivé foszlana a különlegessége, ha kiderülne, nem csak pár hópehely szállong a levegőégben (közöttük ő), hanem kész hóvihar van.
  • Van, akinek a személyisége épül arra a hiedelemre, hogy ő a Képessége révén emelkedik ki a tömegből – és az egója képtelen elviselni a gondolatát is, hogy bizony mások is felemelkedhetnek hozzá.

Itt azért rögtön megjegyezném, hogy a tömegből való kiemelkedés üdvös, hasznos és fontos! Csak éppen akkor ér valamit, ha a kiemelkedés valós alapokkal bír és nem csupán önhitegetésből áll.

Minden Képesség tanulható. Kép forrása
Minden Képesség tanulható. Kép forrása

Miért mondják, hogy a Képesség tanulható?

A valódi misztikusok és mágusok azért állítják ezt, mert ezt tapasztalják, és mert ez tökéletesen illeszkedik a spirituális, realista (nem racionalista!) világmodellbe. Gondoljuk meg: ha a Képesség nem volna tanulható, akkor az életeken át tartó tanulás és fejlődés semmit sem érne!

Akkor az egész reinkarnációt, újjászületésdit a hajunkra kenhetnénk, és akár élhetnénk totálisan élvhajhász módon, hiszen úgysem számít, mit tanulunk, sajátítunk el ebben az életben – a következőben semmi nyoma nem lesz.

Holott éppen az figyelhető meg, hogy amit egy életben tudásként megszerzünk, készségként elsajátítunk, az a következő életben tehetségként mutatkozik meg.

A Képességekkel ugyanez a helyzet: van, ami genetikailag öröklődik és van, ami előző életek hozadéka. Aki egykor kitanulta a mágia valamely ágának tudományát, az a következő életeiben már azon képességekkel fog bírni, így a tanulása, ha úgy dönt, jóval eredményesebb lesz.

Aki jósnő/jós volt, most sokkal tisztábban látja a jövendőt, a valószínűség-szálakat. Aki jelentős előrehaladást mutatott spirituális téren, most valószínűleg tisztá(bba)n érzékel, lát, békésebb és bölcsebb gyermekként születik.

Éppen azért nem ajándék, mert megdolgoztak érte. Alkalmasint életek sokaságán keresztül.

Ez nem zárja ki, hogy valaki ajándékba kapja a Képességet!

Számos olyan eset ismert, amikor valakit felruháznak valamely Képességgel. Hogy az mindig is benne volt, és csak hozzáférést kapott újra, vagy ténylegesen, a tudatát és energiarendszerét az Égiek által átalakítva kapta meg, a végeredmény szempontjából nem számít.

Ugyanígy kaphat valaki átöröklés által Képességet? Legfeljebb, mint adottságot, genetikai alapon. Nem szabad lebecsülni a vérségi kötelék, a genetika erejét. Igenis, lehet vérségi úton Képességet kapni – mint adottságot.

A Képesség ajándékba is kapható. Kép forrása
A Képesség ajándékba is kapható. Kép forrása

Jártasság – képesség – tehetség

A Képességeket garantáltan megkapja az, aki megdolgozott érte – méghozzá önmagától.

Ha valaki új Képességet akar szerezni, számíthat rá, hogy a mostanitól számított harmadik, negyedik életében válik igazi Mesterévé. Ha nincs is semmiféle tehetsége hozzá, még kitanulhatja a Képességet – jártasságot szerez benne, készség szinten fogja tudni használni.

Következő életében már mint adottság fog megjelenni. Ha akkor továbbfejleszti, tovább tanulja, akkor a rákövetkező életében már tehetségként, tálentumként jelenik meg. Akkor fog tudni valódi Mesterré válni.

Van tehát tétje annak, mit tanulsz a jelen életedben – két-három élet múlva hálás leszel a mostani énednek érte!

Tanulás, gyakorlás, szorgalom és kitartás: ez vezet a sikerre!

Dr. Peter T. Sinclair

Borítókép forrása

 

Az Áramlás Gyakorlatával sikeres életet élhetsz