Kik azok az angyalok és hogyan találjunk rá az angyalokra?
Kik azok az angyalok és hogyan találjunk rá az angyalokra?
Az angyalok vezetők, segítők, barátok, és csak a hívásunkra várnak.

Az angyalok azóta velünk vannak, mióta megérkeztünk a Földre. Soha nem hagynak el bennünket.

Kik azok az angyalok és hogyan találjunk rá az angyalokra? Podcast hangzócikk

Írásunkat immáron egy 14:30 perces hangzócikk formájában is meghallgathatod, kattints ide:

Az Áramlás Gyakorlatával sikeres életet élhetsz

Miben segítenek az angyalok?

Tisztában vannak azzal, hogy elsősorban lelkek vagyunk, és az emberi test csak egy öltözék, amelyet addig kell viselnünk, amíg a Földön vagyunk, és be nem töltjük sorsunkat.

Kik azok az angyalok és hogyan találjunk rá az angyalokra?
Kik azok az angyalok és hogyan találjunk rá az angyalokra?

Az angyalok ugyanis segítők, akik azokban a feladatokban nyújtanak segítséget, amelyek elvégzéséért útnak indultunk. Mert minden embernek van feladata, küldetése, amiért erre a Földre érkezett. Szellemünk képes arra, hogy ráhangolódjon az angyalokra, csak meg kell próbálnunk.

Kik azok az angyalok és hogyan találjunk rá az angyalokra?
Kik azok az angyalok és hogyan találjunk rá az angyalokra?

Volt már olyan érzésed, hogy nem is ide tartozol?

Ez bizonyos értelemben helytálló. A Föld ugyanis nem a természetes élőhelyünk, és spirituális énünk emlékszik arra, hogy odakint más dolgok is vannak. Ezeket
a dolgokat már megtapasztaltuk, és meg is fogjuk tapasztalni. Amikor a Földre kerülünk, esküt teszünk arra, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk feladatunk teljesítése érdekében, a számunkra kimért időben.

Erről az esküről gyakran megfeledkezünk, és csak spirituális fejlődésünk során nyerünk egyre tisztább képet arról, hogy mi is a küldetésünk valójában.
Az angyalok azonban soha nem feledkeznek meg ígéretünkről, hogy mit teszünk, amíg itt vagyunk a földön. Segítenek nekünk emlékezni, és folyamatos segítségünkre vannak a személyes küldetésünkben is. Meg kell tanulnunk tehát, hogy figyeljünk rájuk, mert ha kizárjuk őket az életünkből, akkor csupán az álmok, és a szép mesék tündéri lényei maradnak. Soha ne feledjük tehát:nem vagyunk egyedül!

Egy kis történelem

Az angyalokról szóló történetek már jóval a kereszténységet megelőzően összefonódtak az emberi mítoszokkal és legendákkal. A legendákban és mítoszokban, pedig mindig van valami alapvető igazságmag.

Az angyalok minden kultúrával érintkeztek. A rómaiaknál a védelmező házi szellemek szerepét töltötték be. Viking változataik a valkűrök voltak, azok a gyönyörű, erős nők, akik a mennyből ereszkedtek alá azért, hogy a megölt harcosok szellemét a Valhallába vigyék.

Az angyalok aranykora Európában a késő középkorra esett, de a XIV. században véget ért, amikor a fekete halál (pestis) végigsöpört a szárazföldön, mérget szórva emberek és angyalok között egyaránt. Ez után következett az inkvizíció.

Az angyaloknak tehát sikerült lépést tartani az emberiség viharos történelmével. Képeik kastélyok, templomok, szentélyek, családi otthonok, csarnokok falait díszítették, és díszítik még ma is. Munkájuk tehát időről időre folytatódik, állandó és folyamatos. Csupán egyetlen dolog van, ami nem jellemző rájuk: az ingatagság.

Hogyan léphetnek velünk kapcsolatba az angyalok?
Hogyan léphetnek velünk kapcsolatba az angyalok?

Megtanuljuk majd, hogy az angyalok elérhetők meditáció révén, segítenek kapcsolatba lépni felsőbb éneddel, fontos üzeneteket és tanácsokat közvetítenek, és még reinkarnációs emlékekkel való munkában is támogatnak. Amennyiben hiszel abban, hogy létezik egy felsőbb, pozitív erő a világegyetemben, és hajlandó vagy munkálkodni az angyalokkal, akkor mindenképpen folytasd az iskolát.

Hogyan léphetnek velünk kapcsolatba az angyalok?

Az angyalok mindig a mi szükségleteinkhez szabják a velünk való érintkezést. Vannak, akik hangokat hallanak a fejükben – békés, bölcs gondolatokat. Mások álmaikban kapnak üzeneteket. Végül olyanok is vannak, akik látomások formájában kapnak segítséget az angyaloktól.

Rengetegen állítják, hogy láttak már angyalokat, vagy érezték hatásukat az életükben. Ez természetes, de leckéink célja nem az, hogy példákat hozzunk más emberek tapasztalataiból, hanem az, hogy mi magunk szerezzük meg a tapasztalatokat az angyalokkal kapcsolatban.

Kik, vagy mik számunkra az angyalok?

A válasz igen egyszerű: az angyalok azok, aminek mi érzékeljük őket. Mielőtt azonban dolgozni, együttműködni kezdenénk velük, el kell döntenünk, mit is jelent számunkra egy angyal, és mit nem. Ez a kiinduló pont.

El is érkeztünk a legfontosabbhoz: gondolkodjunk a saját fejünkkel! Amit választunk, abban szabadon hihetünk. Lehet, hogy az elképzelések érdekében el kell szakadnunk néhány kemény gondolattól, melyet még gyerekkorunkban sulykoltak belénk. Tartsunk tehát magunk mellett egy képzeletbeli szemétkosarat, ahova ezeket a helytelen gondolatokat „beledobhatjuk”.
Ha ez meg van, akkor bátran megváltoztathatjuk a véleményünket.

Kik, vagy mik számunkra az angyalok?
Kik, vagy mik számunkra az angyalok?

Ahogy a leckékben előrehaladunk, észre fogjuk venni, hogy az angyalokkal kapcsolatos meglátásaink, gondolataink változni fognak. Átértékeljük tehát az életünkben jelenlévő mintákat, és ez így van rendjén.

A legfontosabb kérdések

További munkánk szempontjából néhány kérdés igen nagy fontossággal bír. Észrevételeinket jegyezzük fel egy naplóba. Az angyalnapló nagyon fontos lesz a későbbiekben is!

Hiszel-e abban, hogy minden angyal hasonlít az emberhez?

Az angyalok energiaformák, külsejük akaratuktól függően változhat, és olyan formában jelennek meg, amely a feladat megoldáshoz szükséges.

Természetesen, amikor emberekkel dolgoznak, akkor ember alakjában bukkannak fel, nehogy túlságosan megrémisszenek bennünket. Az angyalok tehát bármilyen faj képében megjelenhetnek bolygónkon, férfiként és nőként egyaránt. Úgy fogjuk látni és vizualizálni őket, ahogyan arra a leginkább szükségünk van az adott pillanatban.

Mit gondolsz? Az angyalok ebben a dimenzióban jelennek meg előtted, a fejedben szólnak hozzád, vagy csak ötleteket küldenek feléd?

Az angyali látogatásoknak mindezen fajtáit megtapasztalták már. A legszokványosabb azonban, ha ötleteken és benyomásokon keresztül kapunk üzeneteket.

Mit gondolsz? Az őrangyalok és az égi angyalok azonosak, vagy különbözőek?

Lehetnek azonosak, és lehetnek különbözőek is. Van egy olyan elgondolás, miszerint az égi angyalok alkalmanként segítséget nyújtanak az őrangyalunknak, ezáltal erre az időre  védelmezőinkké is válnak. Az égi angyalok tehát általában az őrangyalaink segítői.

Mit gondolsz? A szellemek és az angyalok azonosak lehetnek?

Nem valószínű, hogy ugyanazok lennének. Bár elhunyt szeretteinknek minden bizonnyal lehetőségük van segíteni bennünket. Nekünk kell tehát meghatároznunk, hol húzzuk meg azt a bizonyos határvonalat a szellemektől kapott segítség az angyali segítségnyújtás között.

Mit gondolsz? A szellemi vezetők és az angyalok azonosak?

Nem feltétlenül azonos entitások, viszont ugyan annak az isteni energiának a részei.

Kell, hogy legyen nevük az angyaloknak?

Nem fontos, bár vannak, akik nevet adnak azoknak az angyaloknak/szellemi vezetőknek, akikkel rendszeres kapcsolatban állnak. Mások inkább ahhoz
a tényhez ragaszkodnak, melyet az adott angyal képvisel, pl. a gyógyítás,
a siker, a vidámság, a szeretet angyalai.

Hogy néznek ki az angyalok?

Ez mindig rajtunk múlik. Kizárólag olyan öltözéket öltenek magukra, amilyennek mi magunk képzeljük őket. Az angyalábrázolások között vannak szárnyas, dicsfényben (glóriában) ragyogók, de vannak kecskebőrt viselő lények is.

Emberek is lehetnek angyalok, vagy az angyalok egy külön fajt alkotnak?

Vannak, akik úgy gondolják, hogy bizonyos emberek tanuló angyalok, míg mások azt hiszik, hogy az angyalokat az idő hajnalán teremtették egy sajátos fajként. Egy azonban biztos: az Isten/Istennő részét jelképezik.

Kik azok az angyalok és hogyan dolgozzunk együtt az angyalokkal?
Kik azok az angyalok és hogyan dolgozzunk együtt az angyalokkal?

Biztos, hogy a fentieken kívül más gondolataink is vannak az angyalokkal kapcsolatban. Ez helyes is. Ezek a kérdések csak a leggyakoribbak, amik megfogalmazódnak bennünk. Ha van olyan kérdés, amit még nagyon fontosnak tartunk, akkor írjuk bele az angyalnaplóba! A későbbiekben ugyanis biztos, hogy választ kapunk rá.

Mikor alkalmazzuk az angyalmágiát?

Az életünkben számos olyan dolog van, amin változtatni szeretnénk. Ezek között biztos, hogy van olyan, amiről úgy gondoljuk, hogy egyedül képtelenek vagyunk rá. Ezért kell segítséget kérni az angyaloktól, és ezért kell bevonnunk életünkbe az angyalokat.

Eljött az idő, hogy megtaláljuk első angyalunkat!

Komoly feladat előtt állunk, de aggodalomra semmi ok, nem lesz nehéz. Egyetlen feltétel van csupán: soha, de soha ne hívjunk angyalt játékból!!!

Először is foglaljunk helyet egy kényelmes fotelban, és dőljünk hátra. Gondolkozzunk el egy pillanatra azon, hogy jelen pillanatban miért is akarunk kapcsolatba lépni az angyalok birodalmával.

Legyünk teljes mértékben őszinték magunkhoz! Javítani szeretnénk az életmódunkon? Szerelmi bánatunk van, amin képtelenek vagyunk egyedül túl tenni magunkat? Esetleg valami hiba csúszott a számításainkba, amelyet rendbe akarunk hozni?

Ha ezeket végiggondoltuk, akkor vegyünk egy darab papírt, és írjunk egy apróhirdetést az angyalok számára. Ez kicsit furcsán hangzik, de próbáljuk úgy felfogni a dolgot, hogy keresünk egy olyan valakit, aki elvégezne nekünk egy szolgáltatást, vagy egy tanárt, akitől tanulhatnánk.

Íme egy minta az angyalhirdetésre:

„Angyalt keresek, aki hajlandó segíteni pénzügyi gondjaim megoldásában. Olyan támogatást várok, amely segít békét és jólétet teremteni az életemben.”

Ha elkészültünk a hirdetés megírásával, akkor tartsuk a kezünkben a papírkát, csukjuk be a szemünket, és összpontosítsunk arra, hogy egy fénylényt idézzünk fel magunk előtt. Felolvashatjuk hangosan is a hirdetést.

Angyalok üzenete Neked: ha állandóan a túlélésed miatt aggódsz, akkor a hiány törvényét követed
Angyalok üzenete Neked: ha állandóan a túlélésed miatt aggódsz, akkor a hiány törvényét követed

Nem kell aggódnunk, hogy valamit elrontottunk, hiszen nincs rossz módszer arra, hogy segítséget kérjünk egy angyaltól. Legalábbis addig nem, amíg udvariasak vagyunk.
Ha szükségét érezzük, még egy imát is elmondhatunk. Ha ezekkel meg vagyunk, tegyük a zsebünkbe a papírt.

Egy valami azonban nagyon fontos: ne kürtöljük szét a világban, hogy angyali segítséget kértünk. Semmi szükség arra, hogy negatív gondolatok megzavarjanak bennünket.

Ne számítsunk arra, hogy az angyalunk arany, vagy ezüst pompában megjelenik körülöttünk. Az angyalok működése gyakran titokzatos. Olyan esemény keretén belül fogjuk megtapasztalni jelenlétüket, és segítségüket, amely a mindennapi életünkhöz tartozik.

Pl. kinyitunk egy könyvet, és megtaláljuk benne azt a választ, amit keresünk. Amikor angyalok vannak körülöttünk, nincsenek véletlenek. A mi dolgunk tehát az, hogy felnyissuk a szemünket, és fejlesszük érzékenységünket.

Az angyalok keresik a mágikus embereket

Az angyalok alig várják, hogy olyan emberekkel dolgozhassanak, akiknek a hite jól megalapozott, és erős. Ne felejtsük el, hogy ők nem tesznek megkülönböztetéseket. Minden esélyünk meg van tehát arra, hogy együttműködhetünk velük.

Ne higgyük, hogy az angyalokat nem érdeklik hétköznapi problémáink, vagy túlságosan elfoglaltak az égi birodalomban ahhoz, hogy figyeljenek ránk.

Az angyalok vezetők, segítők, barátok, és csak a hívásunkra várnak.

Forrás: spiritan.hu

Az Áramlás Gyakorlatával sikeres életet élhetsz