Mihály (Míkhá'él) arkangyal az angyalmágiában
Mihály (Míkhá'él) arkangyal az angyalmágiában
Mihály arkangyalt bátran kérd a Teremtőtől segítségül, ha úgy érzed, túl nagy kihívásokkal kell szembenézned.

Míkhá’él arkangyal az egyik legnépszerűbb angyal az angyalmágiában. Jó okkal. Ismerd meg Míkhá’él arkangyalt és szerepét az angyalmágiában!

Kicsoda Míkhá’él arkangyal?

Mihály (Míkhá’él, „Ki olyan, mint Isten?”) arkangyal a mennyei hadak nagy vezére és győztes harcosa. Ünnepnapja szeptember 29. Jelképe hatalmas kardja, mellyel legyőz minden gonoszt, akaratereje hatalmas, mint ahogyan ő maga is. Isten iránti hűsége megingathatatlan.

Az arkangyal jelen esetben a hét keresztény arkangyalt jelenti, nem pedig az angelológia második angyalkarát. Az arkangyal szó a görög arkhangelosz-ból ered, ami „főküldöttet”, „vezérangyalt” jelent.

Az Áramlás Gyakorlatával sikeres életet élhetsz
Mihály (Míkhá'él) arkangyal az angyalmágiában
Mihály (Míkhá’él) arkangyal az angyalmágiában

A Mihály név eredete

Neve a héber „míkhá’él” (מִיכָאֵל) „ki olyan, mint Isten?” kifejezésből ered. A zsidó-keresztény hagyomány szerint Szent Mihály arkangyal az Istenhez hűséges angyalok vezére, akik Isten oldalán állnak a lázadó angyalok és a gonosz lelkek elleni harcban.

Az Istenhez hűséges angyalok jelszava, csatakiáltása: Ki olyan, mint Isten?!, aminek voltaképpeni értelme ez: Senki sem olyan mint az Isten, vagyis: Isten a leghatalmasabb, ő a győztes, őt kell Úrnak elismerni, őt kell szolgálni.

A név jelentését olykor megpróbálják „Aki olyan, mint az Isten” értelemben magyarázni, ez azonban félreértés. Nyelvileg azért, mert a héber מי<mí> szócskának, mely a név első tagját alkotja, csak kérdő értelme lehet: ki?, kicsoda?; aki-t nem jelenthet (az utóbbit héberül az אשר <óser>szócska fejezi ki.)

Tartalmilag pedig azért, mert a bibliai gondolkodástól teljességgel idegen is lenne a mennyei seregek vezérét „olyan, mint az Isten”-nek nevezni, hiszen az Istenhez való hűség lényege ebben a felfogásban épp a tőle való különbözés, neki való alávetettség elfogadása.

(Mihály arkangyal szobra Kijevben)

Mihály arkangyal további nevei

Melléknevei: Isten Hercege, Arkangyalok vezére, Nyugat ura, a Merkúr angyalainak ura, a Mennyország Seregeinek kapitánya, a Mennyország seregeinek hercege, a Mennyország alkirálya, a római katolikus egyház védőszentje, Izrael védőszentje, Mennyek Seregének főparancsnoka, az Erény hercege, Isteni védelmező, a Fény Hercege, a Béke védelmezője, Vasárnap angyala, a Tűz angyala, az Olajfa angyala, a Mandulafa angyala.

Szent Mihály földi megtestesülése Sárkányölő Szent György.
Az ezoterikusok Mihály arkangyalt a Merkúr lelkének tartják.

Mihály arkangyal

Az Isten ellen fellázadt Sátánt (Lucifert) eltiporta, és lándzsájával átszúrta, majd letaszította a földre.
Felemelte a mennybe Énok prófétát.
A Jelenések Könyve szerint a végítéletkor feloldozza a Sátán láncait, és ideiglenesen hagyja, hogy kitombolja magát a földön.
Nem általános keresztény felfogás szerint Isten büntetését is végrehajtja az embereken: részt vett például az egyiptomi elsőszülöttek lemészárolásában is, vezette az egyiptomiakat büntető angyalokat.
A Biblia név szerint ötször említi. Az Ószövetségben Dániel próféta könyve háromszor, az Újszövetségben egyszer Júdás Tádé apostol levele és egyszer a Jelenések könyve (SZIT fordítás):
Dán 10,13 – A perzsák országának (angyal) fejedelme huszonegy napon át ellenállt nekem. De Mihály, az egyik legfőbb fejedelem, segítségemre jött. Ott is hagytam, hogy küzdjön meg a perzsák királyával…
Dán 10,21b – És nem lesz velük szemben senki más segítségemre, csak Mihály, a ti fejedelmetek…
Dán 12,1 – Abban az időben fölkel Mihály, a nagy fejedelem, néped fiainak oltalmazója; mert olyan szorongattatás ideje következik, amilyen még nem volt soha, amióta nemzetek vannak. Abban az időben megszabadul néped, mind, aki be van írva a könyvbe.
Júdás 1,9 – jóllehet még Mihály főangyal sem mert káromló ítéletet kimondani, amikor Mózes holtteste miatt heves vitába szállt a sátánnal, csak ennyit mondott: „Büntessen meg az Úr!”
Jel 12,7 – Ezután nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. A sárkány és angyalai védekeztek…

Mihály arkangyal legyőzi a gonoszt. Guido Reni festménye.

Mihály arkangyal az angyalmágiában

Míkhá’él arkangyalt bátran hívja mindenki segítségül, aki nehéz helyzetbe került, vagy kihívások elé néz, esetleg spirituális védelemre van szüksége.

Szárnya fehér, a végén kissé sötétszürke. Többnyire arany páncélban jelenik meg, vörös palásttal. Jelképei, amik megjelenhetnek körülötte a sas, a zászló, a dárda, az oroszlán. Kezében kardot és pajzsot tart.

Mihály arkangyal által felügyelt szakmák

 • autóversenyzők,
 • fitnesz és wellness,
 • igazság védelmezői,
 • katonák,
 • rendőrök,
 • sportolók,
 • táncosok,
 • testépítők,
 • tűzoltók.

Mikor hívd Míkhá’élt?

Amikor a környezet, amelyben élsz, drasztikus változáson készül átmenni, legyen az változás a karrieredben, családban, baráti körben, és szükséged van plusz erőre, hogy szembenézz a kihívásokkal.

Milyen pozitív tulajdonságokat segít Mihály arkangyal?

 • bátorság,
 • büszkeség,
 • kitartás,
 • merészség,
 • öntudatosság,
 • ravaszság,
 • szabadság.

Mihály arkangyal felügyelete alatt álló celesztiális létezők

Elem: Tűz.

Energiarendszer: Napfonat.

Égitestek: Nap.

Évszak: Nyár.

Hét napja: Vasárnap.

Mihály arkangyal felügyelete alatt álló földi létezők

Állatok:

 • bivaly,
 • kakas,
 • medve,
 • oroszlán (és nagymacskák)
 • sas,
 • sólyom, és más ragadozómadarak.

Növények:

 • akác,
 • angyalgyökér,
 • csípős paprika,
 • datolya,
 • kőrisfa,
 • olíva,
 • napraforgó.

Fűszerek:

 • babér,
 • bors,
 • csípős paprika (és minden, ami kapszaicint tartalmaz),
 • fahéj,
 • sáfrány.

Kristályok:

 • achát,
 • gránát,
 • gyémánt,
 • hegyikristály,
 • karneol,
 • macskaszem,
 • napkő,
 • smaragd.

Fémek:

 • arany,
 • titánium,
 • vas.

Tárgyak:

 • gyertyák és más, tűzzel világító eszközök,
 • fegyverek (főként kard és más vágófegyverek),
 • pajzsok és páncélzat.

Illatok:

 • ámbra,
 • fahéj,
 • pacsuli,
 • pézsma,
 • tubarózsa (tüzesebb illatok).

Zene: hang: C. Hangszer: gitár, zongora.

Színek:

 • arany,
 • narancs,
 • sárga,
 • vörös.

Számok: 1, 3.

Alakzatok: háromszög, tetraéder (piramisforma).

Hogyan lépj kapcsolatba Mihály arkangyallal?

Mihály jelenlétére olyan forróság utal, ami jóleső, megtisztító, ami elűzi a félelmet és a lelki fáradtságot. Humoros, bár humora karcos. Erős, büszke kiállása miatt nem viseli jól a tétovázást, a bizonytalankodást, a teszetoszaságot. Ha nincs tiszta célod és erős elhatározásod, inkább szedd össze magad, mielőtt hívod.

Az alábbi helyzetekben segít elsősorban:

 • állásfoglalás,
 • bátorság, kihívások,
 • fáradtság, fáradozás,
 • érdemesség és az önbecsülés fokozása,
 • irányítás, vezetés,
 • védelem.

Fohászok Mihály Arkangyalhoz

Míkhá’él arkangyal célratörő, ezért a körülményes szertartások és imák helyett inkább rövid fohászokkal fordulj hozzá.

„Mihály Arkangyal óvj meg minden bajtól.”
„Mihály Arkangyal adj erőt, hogy szembe nézzek ezzel a helyzettel.”
„Mihály Arkangyal, segíts felfedeznem az igazságot.”
„Mihály Arkangyal, segíts, hogy hű lehessek magamhoz.
” Mihály Arkangyal borítsd rám védő szárnyaidat.”

Forrás: részben wikipédia, Biblia

Az Áramlás Gyakorlatával sikeres életet élhetsz