Pegazusok, égi lovak a Bibliában
Pegazusok, égi lovak a Bibliában
A pegazusok, égi lovak részesei a kereszténységnek és a judaizmusnak egyaránt. Pegazusok szerepelnek a Bibliában is, az Ó- és Újszövetségben ugyancsak.

A pegazusok, azaz égi lovak jellemzően a görög mitológiához kapcsolódnak a köztudatban, holott szinte minden eurázsiai kultúrában megtalálhatók.

Jó páran akadnak, akik nem értik, hogyan kapcsolódnak a pegazusok az Égiekhez, az angyalokhoz. Pedig a válasz számukra ott olvasható a Bibliában.

Mi az, hogy pegazus?

A pegazusokról szóló részletesebb leírás már készül, ám inkább teljes, kerek egészet szeretnék átnyújtani.

Az Áramlás Gyakorlatával sikeres életet élhetsz
Pegazusok, égi lovak a Bibliában
Pegazusok, égi lovak a Bibliában

Most csupán röviden: a pegazus egy gyűjtőnév, amely minden égi lovat, spirituális, aetheri síkon létező lovat egyaránt jelent, függetlenül attól, hogy a képi ábrázolásán szerepel-e szárnya, vagy sem.

A névadó Pégaszosz (latin változatának magyaros írásmódja szerint: Pegazus) már az ókori görögök hitvilágában átruházta nevét az istenek kocsijait húzó lovakra.

Miért van szárnya a pegazusnak?

Amiért az angyaloknak: ez egy szimbólum, az égi, mennyei szférához való kötődést jelképezi. Azaz egy pegazus nem feltétlen kell szárnnyal bírjon megjelenésében.

Egy angyal is elrejtheti a szárnyát. Hüvelykujj-szabályként ennyit jegyezzünk meg: ha égi ló, akkor pegazus.

Pegazusok, égi lovak a Bibliában

Az alábbi gyűjtés a Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014) alapján készült:

2Királyok, 2,11-12 (Illés elragadása)

11 Amikor azután beszélgetve továbbmentek, hirtelen egy tüzes harci kocsi jelent meg tüzes lovakkal, és elválasztotta őket egymástól. Így ment föl Illés forgószélben az égbe.

12 Elizeus látta ezt, és így kiáltozott: Atyám, atyám, Izráel harci kocsija és annak hajtója!

Illés elragadása. Kép: seedsoffaith.cph.org
Illés elragadása. Kép: seedsoffaith.cph.org

Habakuk próféta könyve, 3,3-4 3,8

3 Témán felől jön az Isten, Párán hegyéről a Szent. (Szela.) Fensége beborítja az eget, dicsősége betölti a földet.

4 Ragyogása olyan, mint a napfény, sugarak támadnak kezéből: abban rejlik az ereje.

8 A folyamok ellen lobbantál haragra, URam? A folyamokra haragszol, vagy a tengerre vagy dühös? Azért jössz vágtató lovakkal, győzelmet hozó harci kocsikkal?

Zakariás próféta könyve, 1,7-11

7 Dárius uralkodásának második esztendejében, a tizenegyedik hónapnak, azaz sebát hónapnak a huszonnegyedik napján szólt az ÚR igéje Zakariás prófétához, Berekjá fiához, aki Iddó fia volt:

8 Ezt láttam az éjszaka: Valaki, egy vörös ló hátán ülve, a mirtuszfák között állt a völgyben, mögötte vörös, fakó és fehér lovak voltak.

9 Ezt kérdeztem: Mik ezek, URam? Egy angyal pedig, aki velem beszélt, ezt mondta nekem: Majd én megmagyarázom neked, hogy mik ezek.

10 Ekkor megszólalt az, aki a mirtuszfák között állt, és ezt mondta: Ezeket az ÚR azért küldte, hogy járják be a földet.

11 Megszólították az ÚR angyalát, aki a mirtuszfák között állt, és ezt mondták: Bejártuk a földet, és az egész föld nyugodt és békés.

Zakariás próféta könyve, 6,1-6

1 Ismét föltekintettem, és láttam, hogy négy harci kocsi jön ki két hegy közül. Ezek a hegyek érchegyek voltak.

2 Az első kocsiba vörös lovak voltak fogva, a második kocsiba fekete lovak,

3 a harmadik kocsiba fehér lovak, a negyedik kocsiba pedig erős, tarka lovak.

4 Megszólaltam, és ezt kérdeztem a velem beszélő angyaltól: Mik ezek, uram?

5 Az angyal így felelt nekem: Ezek a négy égtáj szelei, amelyek eddig az egész föld Ura előtt álltak, most pedig útjukra kelnek.

6 A fekete lovak észak földjére mennek, utánuk mennek a fehérek, a tarkák pedig dél földjére mennek.

"Négy harci kocsi jön ki két hegy közül". Kép: arc12
Négy harci kocsi jön ki két hegy közül”. Kép: arc12

Jelenések könyve 19,11-14

11 És láttam a megnyílt eget: íme, egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol,

12 szeme tűz lángja, és fején sok korona, és ráírva egy név, amelyet senki sem ismer rajta kívül;

13 és véráztatta ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten Igéje.

14 A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve.

"Íme, egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz." Kép: revelationscriptures.com
“Íme, egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz.” Kép: revelationscriptures.com

A pegazusok, azaz égi lovak tehát szerves részei a nyugati kultúrkörnek. Akár görög-római, akár zsidó-keresztény hagyományt vesszük, mindegyikben megtaláljuk az Égieket szolgáló lovakat.

Dr. Peter T. Sinclair

Az Áramlás Gyakorlatával sikeres életet élhetsz
Previous articleA 11:11 novemberi csillagportál idején ezeket tedd meg a sikerért
Next articleAz angyalok hierarchiája kilenc rétegű – Te hova tartozol az angyali hierarchiában?