Tarot előrejelzés Magyarország számára 2023 első felére
Tarot előrejelzés Magyarország számára 2023 első felére

Tarot kártyát vetettem Magyarország számára a 2023-as év első hat hónapjára. Három kérdést tettem fel – fontosak a szent számok –, amelyek mindenki számára fontosak, akik itt élnek.

A Tarot kirakás előtt feltett három kérdés a következő volt:

  1. Mi jellemzi általában Magyarország következő fél évét?
  2. Mik Magyarország gazdasági kilátásai a következő fél évre?
  3. Mik Magyarország külpolitikai, diplomáciai kilátásai a következő fél évre?

A kirakáshoz a jól bevált Árnyvilág Tarot-t használtam.

Az Áramlás Gyakorlatával sikeres életet élhetsz

Így raktam ki a Tarot kártyát

A kirakás egészére igaz, hogy előbb a fő kártyát húztam ki, majd ahhoz két-két magyarázó kártyát húztam, és együtt adták ki a teljes választ. Ezt a húzási módszert egyébként tanítom is a Tarot Arkánuma tanfolyamon.

Itt az értelmezés mindig úgy történik, hogy a fő kártya értelmét a segédkártyák értelme domborítja ki. A magyarázó kártyák önmagukban nem nézendők, mert mindig a fő kártya valamely részét jelképezik:

  1. A fél év során várható helyzetre vonatkozó előrejelzés került középre.
  2. Mellette, baloldalon a „Mik Magyarország gazdasági kilátásai?” kérdésre húztam kártyát.
  3. Jobboldalon a „Mik Magyarország külpolitikai, diplomáciai kilátásai?” kérdésre húztam kártyát.

Első kérdés: „Mi jellemzi általában Magyarország következő fél évét a Tarot szerint?”

A három kártya szinte egyszerre ugrott ki a pakliból keverés közben, mintha összetapadtak volna – bár ez nem jellemző rájuk. Egyértelmű jelzésnek vettem, kiváltképp, hogy mindegyik a Kis Arkánum egy-egy Hármasa volt.

Fő kártya: Kardok Hármas. Magyarázó lapok: Érmék Hármas és Kelyhek Hármas

A Kardok Hármas kártyája mindenekelőtt az érzelmek ellenére hozott döntés.  Ha a zsarnoki értelem elnyomja az érzelmeket, a kártya üzenete nagyon megfontolandó. Mikor azonban értelmünk erejével szabadulunk ki a függőségből és a kétes szokások rabságából, fájdalmas, de szükségszerű lépésre utal. Ez a lap világos, egyértelmű döntések meghozatalára szólít fel. A kibillent egyensúly (Mérleg) csak így nyerhető vissza.

Kulcsszavak: Szaturnusz a Mérlegben, bosszúságok, kétségek, világosság hiánya, levertség, féltékenység, depresszió, háromoldalú kapcsolatban felszültség, gondok, tisztázatlanság, szorongás.

Az Érmék Hármas sikeresen letett vizsgára utal, és így örömteli tapasztalatot fejez ki. Új tapasztalatok területére lépünk, ahová már a megfelelő képzettséget és tudást is magunkkal visszük.

Tanulmányaink vagy fejlődésünk adott periódusának sikeres lezárását mutatja, melyet magas szintű újrakezdés követ. Egy bizonyos helyzet megköveteli, hogy készen állj rendületlenül dolgozni. Vesd bele magad teljesen, megéri!

Kulcsszavak: Mars a Bakban, munka, fáradtság, fokozatos fejlődés, kötelesség önmagunkkal szemben, önbizalom

A Kelyhek Hármas az öröm, a gondtalanság és a hála kifejezője, amit az arató hálaünnep élménye fejez ki a legjobban. Azt jelzi, hogy valami értékeset, szépet értünk el, vagy kaptunk ajándékba, és ezért boldogok, elégedettek és hálásak vagyunk.

A lélek szintjén életörömöt és beteljesülést mutat, külső szinten örömünnepet jelenthet. Rendelkezel valami különösen értékes dologgal, amit megoszthatsz. Légy nyitott azon emberek felé, akikkel megoszthatod e csodálatos érzéseket.

Kulcsszavak: Merkúr a Rákban, a szeretet túlcsorduló adása és kapása, ritka, értékes érzések és érzékelés, melyek bizalmasan átadhatók.

A magyarázó lapok a fő lap lehetőségi részét hangsúlyozzák ki

Bár kényszerű döntések meghozatala lesz jellemző, ha ezekhez kemény és céltudatos munka társul, akkor alapvetően gyümölcsöző eredményre jut az ország. Esélyesen az EU-s támogatások megszerzésére utal.

Második kérdés: „Mik Magyarország gazdasági kilátásai a következő fél évre a Tarot szerint?”

Ugyancsak érdekes volt, ahogy egymás után sorra jöttek az ennyire közeli lapok, így biztosra vettem, hogy nagyon szoros kapcsolatot kell keressek a jelentéstartományaik között.

Fő kártya: Botok Ötös. Magyarázó lap: Érmék Négyes és Botok Négyes.

A Botok Ötös a kihívás, az erőpróba, a sportszerű versengés kártyája. Olyan helyzeteket ábrázol, melyek erőnk bizonyítására késztetnek. Nincs szó ellenségességről, még kevésbé megsemmisítő ellentétekről.

Ebben a helyzetben nagy a veszélye annak, hogy lemondasz magadról. A Szaturnusz arra emlékeztet, hogy minden dologhoz óvatosan, lépésről lépésre kell közelíteni. Ne hagyd, hogy lerohanjanak, lehengereljenek.

Kulcsszavak: Szaturnusz az Oroszlánban, teljesületlen vágy, elkeseredett, félénk, hiábavaló küzdelem, gátlás

Az Érmék Négyes a túlzott biztonságigényre és az ebből eredő birtoklási vágyra, fukarságra és a változásoktól való mélyen gyökerező félelemre utal. A kártya által jelképezett magatartásban mindig van valami életidegen, törekvés a fennálló állapothoz való ragaszkodásra, és ezzel az élet áramával való hiábavaló szembeszállásra. Minden esetben azt mutatja, hogy úton vagyunk a merevség felé.

Kulcsszavak: Nap a Bakban, érvényesülés, fedhetetlenség

A Botok Négyes a béke időszakát jelzi, amelyben megnyílunk és kilépünk önmagunkból, hogy élvezzük az életet. Ezen biztonságérzet eredményeként szívesen vállalkozunk arra, hogy kilépjünk védettségünkből és rejtettségünkből, hogy részt vegyünk a világ életében.

Ez társas életet, beszélgetést, szórakozást és fokozott életörömet, valamint belső megnyílást jelent, amely által közvetlenül részei leszünk a körülöttünk folyó életnek, és kapcsolatainkban mélyebb összetartozást élünk meg. Kapcsolataidban valami szép tör utat magának.

Kulcsszavak: Vénusz a Kosban, befejezés, egyesülés, új kezdet lehetősége, tökéletesedés

A magyarázó lapok a fő lap lehetőségi részét hangsúlyozzák ki

A fő lap önmagában azt mutatja, hogy a versengés, a viszály csupán látszólagos – azaz színjáték. A színfalak mögött pontosan tudják, hogy mindez csak színdarab az átlagembereknek.

A magyarázó lapok egyfelől a biztonsági játékot mutatják, másfelől a nyitást is, azaz együttesen azt jelzik, hogy a gazdaság terén fokozatos, apró lépésekkel megtett, de javarészt már előre eldöntött pályán halad az ország, látszólagos birkózással és füsttel meg csatazajjal – viszont alapvetően pozitív irányba történik az elmozdulás, tehát anyagi javulás várható.

Harmadik kérdés: „Mik Magyarország külpolitikai, diplomáciai kilátásai a következő fél évre a Tarot szerint?”

A politikai kilátásokra való húzáskor a női vezető lapok domináltak, ami egy tüzes férfiúi lappal együtt szinte bizonyosan az erők egyesítését jelenti.

Fő kártya: Botok Lovagja. Magyarázó lapok: Uralkodónő (III) és Érmék Királynője.

A Botok Lovagja a Tűz elem férfi oldalát ábrázolja, az önbizalom, az életigenlés, gazdagság, hatalom és nagyság örömének megtestesülése. A kártya az akaraterő, a fejlődés, a személyiség kiteljesedése és érettségére törekvés kifejezője.

Légy éber, készen állva arra, hogy fogadj olyan embereket vagy helyzeteket, amelyek, vagy akik tudatosságodban dinamikus változásokat hozhatnak.

Kulcsszavak: a tűz tüzes aspektusa, dinamikus előre irányuló mozgás, megnövekedett éleslátás, küszöbön álló változások

Az Uralkodónő (III) a Természet mindig új életet adó kimeríthetetlen erejét testesíti meg. Az elevenséget, termékenységet, fejlődést és az új születését szimbolizálja. Ő minden élet kiapadhatatlan forrása, jelzi kreativitásunkat és fogékonyságunkat, képességünket új impulzusok felvételére és újjáalakítására.

A fizikai valóság szintjén növekedést és termékenységet, lelki szinten művészi alkotóerőt, szellemi szinten ötletgazdagságot és találékonyságot, tudati szinten pedig a megismerés gyarapodását jelenti. Az új állandó születése mind életünk folyamatos változását, mind azt jelképezi, hogy ezen szülések fájdalmát el kell viselnünk.

Kulcsszavak: Vénusz, szépség, szerelem, anyaság, nőiség, bölcsesség, szellem és anyag kapcsolata, belső és külső gazdagság

Az Érmék Királynője a Föld elem női oldalát testesíti meg. Állandóság, jólelkűség, megbízhatóság, reális gondolkodás, szorgalom, termékenység, érzelem és az érzéki örömök megjelenítője. Bár termékenysége és érzékisége nagy család gondoskodó anyjává teszi, tehetséges művésszé vagy érzéki élményeket kereső asszonnyá is válhat, aki nyitott és érzékeny az élet minden vidámságára.

Kulcsszavak: a föld vizes aspektusa, termékenység, táplálás, a sivár, meddő múlt legyőzése, testiség.

A magyarázó lapok a fő lap lehetőségi részét hangsúlyozzák ki

Ha ezek a lapok a gazdaságra vonatkozóan jöttek volna ki, akkor csodálatos pénzügyi felemelkedést és bőséget jeleznének előre.

Politikai viszonylatban azonban inkább egy erőteljes önérdek-érvényesítést mutat, amelyet kreativitás és bölcsesség támogat és jelentős női energiák. Valószínű, hogy a következő fél évben sokkal inkább a köztársasági elnöknő lesz az, aki a legjelentősebb diplomáciai változásokat éri el.

Összefoglalás

Magyarországra 2023 első felében a Tarot kártya szerint lassú ütemű gazdasági növekedés, erőteljesen női külpolitika és rengeteg munka vár, viszont van esély arra, hogy végre emelkedő pályára álljon.

Neked is elkészítem kedvező áron egy hónapra, negyed évre, vagy fél évre a személyes Tarot előrejelzésed! Írj az [email protected] email címre!

Az Áramlás Gyakorlatával sikeres életet élhetsz